Reddingsbrigade wil eigen snelvarende reddingsboot

Wolvega - De Reddinsgbrigade Weststellingwerf wil een nieuwe snelvarende reddingsboot aanschaffen. Hiermee is het team Varend Redden van de vereniging professioneel inzetbaar en zorgen zij voor veilige activiteiten in, op en rondom het water.

De reddingsbrigade maakte in het verleden gebruik van een snelvarende reddingsboot die in bruikleen was bij Reddingsbrigade Nederland. Wegens bezuinigingen vanuit het Ministerie van Veiligheid heeft de nationale reddingsbrigade deze reddingsboot voor de brigade in Weststellingwerf terug moeten trekken.

Wens voor eigen reddingsboot

De vereniging heeft daarom de wens zelf een snelvarende reddingsboot aan te schaffen. Deze wens komt mede voort uit de constante vraag naar toezicht en bewakingen bij evenementen en activiteiten in, op en rondom het water en de mogelijkheden die Reddingbrigade Weststellingwerf bezit op het gebied van varend redden.

Met de nieuwe boot kan de reddingsbrigade het opleidingsaanbod vergroten en daarmee de vereniging aantrekkelijker en interessanter maken voor huidige en voor nieuwe leden. De opleiding Varend Redden kan weer worden hervat. Met de opleiding wordt de kennis van de reddingzwemmers vergroot en zijn zij ruimer inzetbaar.

Daarnaast kan de reddingsbrigade tijdens sportevenementen actief zijn met de snelvarende reddingsboot, zodat deze evenementen veilig en verantwoord kunnen worden georganiseerd. Door de aanschaf van de reddingsboot kan de brigade zijn bewakings- en toezichthoudende taken bij activiteiten bij het water professioneel en met de juiste middelen uitvoeren.

Kosten

De reddingsbrigade diende een subsidieverzoek in van 500 euro bij de gemeente voor aanschaf van de reddingsboot. Het college stemt in met het verzoek. De totale kosten van de aankoop van de boot is bijna 10.000 euro. Naast de subsidie van de gemeente legt de reddingsbrigade zelf geld bij en is er geld uit diverse fondsen beschikbaar, zoals van Rabobank Clubsupport, dat bijna 600 euro beschikbaar stelt.

De aanschaf van de reddingsboot vindt dit voorjaar plaats. Er wordt gekozen voor een van de zuinigste en schoonste motoren.