Voedselbank ontving nog nooit zoveel geld en goederen

Wolvega - De Voedselbank Weststellingwerf kijkt terug op een in financieel opzicht erg goed jaar. Nooit eerder ontving de voedselbank in een jaar zoveel donaties in geld en natura van kerken, instellingen en particulieren als in 2020.

Mede daardoor kon de bijkoop van ontbrekende en gezonde basisproducten in de loop van het jaar fors worden opgetrokken tot 17.000 euro. Dit was nodig doordat een groeiend aantal huishoudens- van 80 naar 94- een beroep deed op de voedselbank, er minder aanvoer vanuit het distributiecentrum in Drachten was en vanwege het wegvallen van inzamelacties in supermarkten en kerken. Of de groei van het huishoudens in met name het laatste kwartaal van 2020 zich voortzet in het nieuwe jaar wordt de komende tijd duidelijk.

Het bestuur van de voedselbank beraadt zich over wat de consequenties en mogelijke oplossingen kunnen zijn als het aantal huishoudens fors boven de honderd uitkomt.