Fietspad langs de Linde wordt opgeknapt

Wolvega - Het bestaande fietspad langs de Linde, tussen de Domeinenweg bij Wolvega en de Kontermansbrug, wordt opgeknapt. Het pad wordt breder en volgt straks op een aantal locaties de oevers van opnieuw uit te graven beekmeanders.

Deze week start aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum met de werkzaamheden. Naar verwachting is het pad voor de herfst dit jaar klaar. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Oude beekmeanders

Het huidige met asfalt verharde fietspad van ongeveer 1,20 meter breed maakt plaats voor een betonnen fietspad van twee meter breed. Ook worden op drie plaatsen oude meanders (beeklussen) van de Linde opnieuw uitgegraven. Het fietspad ligt nu nog strak tegen de beek aan, maar volgt straks op drie plaatsen de uit te graven meanders. Bij de Roordapolder komt er een lus door het natuurgebied van It Fryske Gea, zodat fietsers en wandelaars de afwisseling in het landschap kunnen beleven. Ook worden er kano- en visvoorzieningen aangelegd.

De reconstructie van het fietspad is al lange tijd een wens van de gemeente. Het is onderdeel van gebiedsontwikkeling Beekdal Linde. De totale kosten van de reconstructie bedragen ruim 1,5 miljoen euro.

Samenwerking

De Gebiedscommissie Beekdal Linde werkt in opdracht van de provincie Fryslân en in samenwerking met de streek aan plannen voor het gebiedsontwikkelingsproject. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf, natuur- en milieuorganisaties, Wetterskip Fryslân, LTO Noord, Vereniging kleine dorpen en de provincie Fryslân.