Zorgen over karakteristieke fietsbrug Driewegsluis

Nijetrijne – Het witte fietsbruggetje bij Driewegsluis moet worden verbreed om het geschikt te maken voor duofietsen. Wethouder Roelof Theun Hoen moest de raadscommissie beloven dat het bruggetje daarbij het huidige karakter zal behouden.

De raadsfractie van SDW was daar niet gerust over. Colinda de Vries: ‘Je ziet het bruggetje in de verte… een mooi gezicht in het landschap, dat karakter willen we behouden.’ Hoen: ‘Het bruggetje is van grote waarde voor het gebied, het zal zijn waarde behouden.’ Die toezegging ging GroenLinks nog niet ver genoeg. Hoen opnieuw: ‘Als de waarde van de brug onrecht wordt aangedaan, kom ik vooraf ik bij u terug.’

Duofiets

Hoen had nog gekeken of het verplaatsen van de railing naar de buitenkant van de fietsbrug een snelle en goedkope oplossing zou kunnen zijn. Maar toen kon er nog steeds geen duofiets over heen.

Investeringen

De brug, die in 2010 nog voor 60.000 euro werd vernieuwd, maakt deel uit van een serie investeringen rond Driewegsluis. GroenLinks wees er op dat er ooit twee varianten waren van de plannen voor het gebied. De raad heeft nooit een keuze gemaakt, maar nu worden toch elementen zoals de fietsbrug uit de duurste variant uitgevoerd. Volgens Hoen worden de beste punten uit beide varianten gehaald. Hij noemde dat variant drie.

Zuidelijke poort

Binnen de regiodeal is € 300.000 beschikbaar voor het project ‘zuidelijke poort’. Dat geld wil het college gebruiken om de oude Sassluis op te knappen. Er komt een wandel- en fietsroute langs de monumentale sluizen Scheenesluis, Driewegsluis en Sassluis. Op verzoek van het CDA worden alle baten en lasten nog beter voor de raad in beeld gebracht. Maar de raad lijkt verder weinig problemen te hebben met alle plannen.

Fietsroutes

Daarbij gaat het verder om € 458.000 voor cofinanciering van andere projecten, zoals die bredere fietsbrug, het verbeteren van de fietsroutes op het oostelijke eiland, een aansluiting maken op het fietspad naar Oldemarkt, het verbeteren en uitbreiden van de aanlegsteigers op het westelijke eiland en samen met Staatsbosbeheer en de provincie verbeteren van de wandel- en fietsstructuur in het gebied Rottige Meente. In de praktijk heeft Staatsbosbeheer volgens Hoen niet het geld de eigen fietspaden goed te onderhouden.