Weststellingwerf mist ambities bij OWO-samenwerking

Wolvega – De samenwerking tussen Oost- en Weststellingwerf en Opsterland is voor de komend jaren vooral oude wijn in nieuwe zakken. Dat stelde de fractie van GroenLinks in Weststellingwerf in reactie op een visiedocument van de drie OWO-gemeenten. De raadcommissie velde een hard oordeel. Er is geen visie.

De collegepartijen CDA en VVD misten beiden een stip aan de horizon, al zijn ze wel blij met wat de samenwerking al heeft opgeleverd. CDA-fractievoorzitter Hans Visser: ‘We hebben vaker gezegd dat we meer verwachten van de samenwerking.’ Hij noemde de visie abstract. Visser miste daarin hoe de samenwerking nog sterker tot uiting moet komen. Hij denkt aan meer werkvergaderingen om te komen tot meer draagvlak en meer betrokkenheid. Visser wil met ambitie en lef komen tot een gezamenlijke bestuurscultuur in de drie gemeenten. Hij kondigde daarom een motie aan voor de gemeenteraadsvergadering. Daarin wordt de regiegroep opgeroepen om te komen tot een concreet actieplan met een tijdsplanning.

Zouteloos toekomstbeeld

‘Ambitieloos, voorzichtig en conservatief.’ Dat waren de harde woorden van Ronald Westenberg van D66. En René de Klein van SDW sloot zich daarbij aan. ‘Onze kanttekening bij de visie is het ontbreken van een visie.’ Hij miste in het stuk ook de missie. ‘Het is volstrekt onduidelijk wat er gaat gebeuren, naar onze mening niets. Meer zat er niet in, al polderend is men gekomen tot een zouteloos toekomstbeeld. Willen we hier mee doormodderen? Er is niets gedaan met de input van de fracties op de ontwerp-visie. Een treurige zaak en het getuigt niet van respect.’ Wat SDW betreft gaat de hele visie van tafel. Maar zover zal het niet komen.

Fusie

Dat de VVD in Ooststellingwerf zich vorige week ronduit heeft uitgesproken voor een fusie was de buren niemand ontgaan. De VVD in Weststellingwerf houdt zich aan de toezegging dat er deze raadsperiode niet over gesproken wordt. Maar daarna??? Het CDA was wat cryptisch, maar Hans Visser gooide ook de deur niet dicht. ‘Een fusie komt bij ons nog niet aan de orde.’ De tijd is daar rationeel en emotioneel nu niet rijp voor. D66 had zoiets van als het tot een fusie komt, dan prima. GroenLinks is in tegenstelling tot de partijgenoten in Ooststellingwerf uitgesproken voor een fusie. En nee, zo zei burgemeester Andre van de Nadort, het F-woord was in het overleg met de andere gemeenten niet gevallen. ‘Het zou van de gekke zijn dat ik een fusie onderdeel van het gesprek maak zonder die opdracht van de raad.’ Tot opluchting van Blijf Stellingwarfs.

Uniek

Voor de rest miste de burgemeester enige trots in de raad op wat er in de afgelopen vijf jaar is bereik. ‘Dat had ik graag gehoord. Vergis u niet, de samenwerking - waarbij een derde van het ambtelijke apparaat in gemeenschappelijke dienst is zonder gemeenschappelijke regeling - is in ons land uniek en heeft ons veel gebracht. Er is een goede dienstverlening aan de burgers. Alle drie gemeenten zitten er wel wat op een verschillende manier in. De één wil wat verder en harder dan de ander.’ En het samen extern optreden is ook nog een dingetje, bijvoorbeeld het gezamenlijke innemen van standpunten over onderwerpen. ‘Maar dat willen wel gaan doen, om zo meer invloed te hebben.’