MER lijkt onwaarschijnlijk voor stilgelegde boorlocatie in Vinkega

Vinkega – De kans lijkt door een nieuwe uitspraak van de Raad van State uitermate klein dat er alsnog een milieueffectrapport moet worden gemaakt voor de stilgelegde boorlocatie aan de Westvierdeparten in Vinkega.

Mocht de minister dat verzoek volgens verwachting niet inwilligen, dan lijkt de rechter dat ook geen probleem te vinden.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in een procedure tegen elf kleine velden in en rond vooral Noord-Drenthe. In die uitspraak wordt de afgelopen week verwezen naar al eerder gedane uitspraken. ‘In verschillende uitspraken over winningsplannen heeft de Afdeling geoordeeld dat geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt bij de voorbereiding van een besluit tot instemming met een winningsplan.’

De fracties van Blijft Stellingwarfs en D66 wilden begin december dat wethouder Hanneke Zonderland zich alsnog actiever inzet voor een Milieu Effect Rapportage voor de boorlocatie in Vinkega.