GroenLinks kaart gaswinning aan

Noordwolde - De Statenfracties van GroenLinks in Drenthe en Friesland hebben zorgen over de nieuwe gaswinning in Westerveld. Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion wil daar de gaswinning uitbreiden naar drie nieuwe gasveldjes, tot onder Noordwolde.

Het Drentse GroenLinks Statenlid Elke Slagt-Tichelman vraagt zich af of wel voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden, natuur, waterhuishouding en historisch erfgoed. De gasvelden liggen deels onder het beoogde Unesco-gebied van de Maatschappij van Weldadigheid. Daarnaast bestaan zorgen over de informatie en communicatie. Haar Friese collega Jochem Knol gaat diezelfde vragen nog stellen, met steun van de GroenLinks-raadsfractie in Weststellingwerf, zo meldt fractievoorzitter Gaby Thijssen.

De drie gasvelden betreffen Boergrup, Lombok en Leemdijk-De Bree-Smitstede, dat dichtbij Wapse en de nieuwe woonwijk Kalterbroeken bij Diever ligt. Het veld Boergrup-veld ligt tussen Vledder en Noordwolde, het gasveld Lombok tussen Wilhelminaoord en het Boergrup-veld. Vermilion heeft weliswaar een informatiebijeenkomst over de boorplannen aangekondigd, maar wanneer en waar deze moet plaatsvinden is nog niet bekend gemaakt. Terwijl 13 februari de uiterste datum is voor het indienen van schriftelijke reacties en andere commentaren.

Behoefte aan informatie

De Statenfractie van GroenLinks deelt deze zorgen en heeft het College van Gedeputeerde Staten in Assen vragen gesteld over het verstrekken van goede informatie naar en participatie van inwoners en belanghebbenden. Elke: ‘De stichting GasDrOvF heeft samen met Plaatselijk Belang Vledderveen tal van onbeantwoorde vragen en zorgen. Zij geven aan dat er grote behoefte is aan extra informatie over de procedure en het participatieproces. Daarnaast willen ze geïnformeerd worden over de lengte van de gaswinning, de productievolumes, de bodemstructuur boven het gasveld en de geschatte cumulatieve bodemdaling.

Ook over de verwachte schade aan onroerend goed en de gevolgen voor de waterhuishouding en de natuurgebieden, naast die voor milieu en ecologie, ontbreekt de nodige informatie. Ten slotte willen GasDrOvF en Plaatselijk Belang Vledderveen graag meer weten over het voorbereidingenplan MER en of er vooraf bouwkundige opnames aan bebouwing in de dalingskom komen.’ De dorpskern van Vledderveen ligt overigens volgens tekeningen net buiten het Boergrupveld, dat op twee kilometer diepte ligt.

Gevolgen in beeld brengen

Statenlid Elke: ‘Wij vragen GS een zorgvuldig proces te doorlopen waarbij alle mogelijke consequenties en gevolgen van de gaswinning voor de Drentse inwoners, natuur, waterhuishouding, en historisch erfgoed op een gedegen manier in beeld komen. Daarnaast vragen wij het College om een schriftelijke reactie op het voornemen en het voorstel voor participatie vóór 13 februari en daarin de zorgen en vragen van Stichting GasDrOvF en Plaatselijk Belang Vledderveen mee te nemen.’

‘Ook wil onze fractie weten wat GS vindt van het onderzoek en de wijze waarop inwoners en belanghebbenden uit de omgeving worden betrokken bij het proces. Ten slotte vragen wij het College om een openbare informatiebijeenkomst te organiseren, bij voorkeur samen met Vermilion om de omwonenden en belanghebbenden goed te kunnen informeren.’ GroenLinks hamert zo op een volledige informatie naar inwoners en belanghebbenden, waarbij de consequenties voor inwoners, natuur, waterhuishouding en historisch erfgoed compleet in kaart worden gebracht en de belangen van de streekbewoners worden gediend.