Camperplaatsen in Elsloo zijn niet toegestaan

Elsloo - De realisatie van zes camperplaatsen aan Canada 4 in Elsloo krijgt geen fiat van de gemeente. B & W wil niet afwijken van het bestemmingsplan.

De initiatiefnemer van het camperplan wil bij de bestaande woning aan de noordoostkant van het perceel zes camperplaatsen realiseren. Binnen het bestemmingsplan zijn verblijfsrecreatieterreinen en kampeerterreinen met een bedrijfswoning toegestaan. Het toegestane aantal nachtverblijven en standplaatsen is echter nul.

Ruimtelijke kwaliteit

Het initiatief levert volgens de gemeente geen (directe) werkgelegenheid op. De kwaliteit van dit gebied is de natuur. Daarom is gekozen voor het wegnemen van de verblijfsrecreatieve mogelijkheden op deze locatie. De camperplaatsen dragen niet bij aan de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit voor recreatie en toerisme.

Camping

In september 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Hierin is de voormalige camping ‘Kale Duinen’ wegbestemd. Met de verplaatsing van de capaciteit van de voormalige camping is een bijdrage geleverd aan de natuurontwikkeling. In 2008 hebben Dienst Landelijk Gebied (DLG), provincie Fryslân en gemeente Ooststellingwerf de camping opgekocht, waarna de camping is gesaneerd en woning en de woningbouwkavel zijn verkocht.

Vergunning

Canada 4 ligt midden in het Drents-Friese Wold. Gezien de stikstofdepositie is een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming vereist. De gemeente kan niet inschatten of een dergelijke vergunning ook kan worden verleend en juridisch houdbaar is. Daarnaast schat de gemeente in dat de investering voor de vergunning onevenredig is met de aard en schaal van het initiatief.