Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Weg dictators!

Advent is het uitzien naar een nieuw begin, is voelen wat er allemaal niet deugt op deze aarde en uitzien naar een tijd waarin het goede het kwaad verdrijft en overwint. “De duisternis gaat wijken van d’ eeuwenlange nacht” zingt een oud adventslied.

Voor mensen die leven in duisternis en nood, gaat een licht op, straalt een licht dat het duister verdringt en een betere toekomst brengt, voor ieder die daar voor openstaat. Met de geboorte van Jezus Christus is de aarde herschapen, leert men in de kerk. Daarbuiten brengt “de kerstgedachte”, zoals we die kennen uit kerstfilms, ook de slechterik ertoe eens wat goeds te doen. Juist als je het niet makkelijk hebt, sta je meer open voor de verandering die het kerstfeest brengt. Juist als je de pijn voelt van de ongelijke verdeling hier op aarde, ontdek je het verlangen naar gerechtigheid en herken je de roep om rechtvaardigheid. Dat wisten de mensen die leden onder het juk van de Romeinen. In onze tijd lijden er velen onder slechte leiders; dat zijn meestal leiders die alleen hun eigenbelang of dat van hun vriendjes voor ogen hebben. Het arme volk moet hun slechte leiding verdragen, hun fake-nieuws geloven en omwille van de omzetten van het bedrijfsleven zelfs haar gezondheid opofferen. Zo sterft de aarde.

Advent is de innerlijke opstand tegen alles wat niet deugt. We zien het maar kunnen het niet veranderen. Wel blijven we verlangen naar een verandering die ons leven ten goede keert. Je zou zo graag zien dat er van hogerhand werd ingegrepen. Kerstmorgen 1989 werd Nicolae  Ceausescu afgezet en vermoord, de dictator van Roemenië was dood. Velen haalden opgelucht adem want hij kreeg zijn verdiende loon. Even dacht ik dat zoiets een mooi voorbeeld van advent was en in gedachten maakte ik een lijstje van andere dictators die, naar mijn idee, ook mochten verdwijnen.
Maar Advent is toch anders en misschien moeilijker. Het gaat om ons innerlijk; een plaatsbepaling. “Waar wil je staan in de strijd tussen licht en donker?” Van Hogerhand worden we met Kerst op weg geholpen, dat wel.

Paul den Hollander, Protestantse Gemeente Ter Holten