Stellingwerven wachten nog op eerste vrouwelijke burgemeester

Wolvega/Oosterwolde - Weststellingwerf en Ooststellingwerf behoren tot de 120 van de huidige 355 gemeenten waar nog nooit een vrouwelijke burgemeester benoemd.

Op de lijst die het Kennisplatform De Collegetafel maakte voor het vakblad Binnenlands Bestuur staan ook vijf van de tien grootste steden van Nederland: Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Tilburg en Breda.

Vier gemeenten hebben ook nooit een vrouwelijke wethouder gehad. Dat zijn Druten in Gelderland, Staphorst in Overijssel en de Brabantse gemeenten Woensdrecht en Mill en Sint Hubert.

De lijst van mannelijke burgemeesters en grietmannen in Ooststellingwerf gaat terug tot 1581 en in Weststellingwerf tot 1578. Lyckele Ebelens of Eebles was daarvoor vanaf 1505 de eerste grietman van toen nog het totale gebied Stellingwerf. Kortom al bijna 500 jaar zijn mannen de baas in de Stellingwerven.