Agrarisch Natuurbeheer roept op tot melden schade door ganzen

Wolvega - De provincie Fryslân verleent vanaf 1 juni dit jaar geen ontheffingen meer voor afschot op overzomerende brand- en kolganzen die gewasschade veroorzaken.

Toch is er veel schade bij boeren die ganzen op het land hebben. Om de provincie Fryslân te overtuigen van de omvang van de schade is het volgens Agrarisch Natuurbeheer Zuidoost - Friesland van groot belang dat alle ganzenschade wordt gemeld.

Schade door ganzen kan worden gemeld via het Faunaschade Registratie Systeem (SRS). De provincie stelt dat zij onvoldoende meldingen van ganzenschade door brand- en kolganzen in september en oktober heeft ontvangen om alsnog de ontheffing voor afschot te verstrekken. Daarbij komt dat de provincie eerder heeft besloten schade aan gras in oktober niet meer te vergoeden.