Snelheid in Elsloo gaat omlaag

Elsloo - In de gehele bebouwde kom van Elsloo wordt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingevoerd. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. Het verlagen van de maximale snelheid is een van de wensen uit het dorp om de verkeersveieligheid te vergroten. Het nog veiliger maken van de schoolzone en het doorgaande (vracht)verkeer en bussen om het dorp laten rijden, zitten in de pijplijn.

Elsloo heeft goede hoop dat het project ‘Het kan verkeren…ook in Elsloo’ met vijftien topprioriteiten, zijn uitwerking krijgt. Begin maart werden de projectaanbevelingen in een eindrapport aan wethouder Marcel Bos overhandigd. Het besluit ligt sinds dinsdag zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Komen er geen bezwaren, gaat de maatregel in.