Wel-zijn op dorpse schaal krijgt structurele subsidie

Oldeberkoop - De tijdelijke subsidie aan de Stichting Wel-zijn op dorpse schaal in Oldeberkoop wordt als het aan het college ligt omgezet in een structurele bijdrage. De dagopvang voor ouderen krijgt vanaf 2021 een jaarlijkse subsidie van 31.133 euro. Wods ontvangt dit jaar 25.400 euro.

Wel-zijn op dorpse schaal (Wods) is een burgerinitiatief waarbij in het dorpshuis in Oldeberkoop indicatievrije dagbesteding voor oudere dorpsbewoners wordt gegeven. Dit gebeurt gedurende twee dagen per week, inclusief warme maaltijd, voor 40 tot 45 inwoners.

Begeleid werken

Het initiatief is breder gegroeid dan alleen dagbesteding. Wods organiseert ook huisbezoeken voor inwoners die zelf aan geven hier behoefte aan te hebben of voor wie deze behoefte door het (in)formele netwerk wordt aangegeven. Verder organiseert Wods een knutselclub voor jonge kinderen, tienerwerk voor tieners t/m 16 jaar en legt het contact met statushouders. Ook is de stichting van plan om begeleid werken te organiseren voor inwoners met een beperking die dagbesteding zoeken en/of langdurig werklozen die een participatieplek zoeken. De afgelopen corona-tijd is met een creatief aanbod geprobeerd, samen met andere verenigingen, huis-aan-huis activiteiten te houden voor het hele dorp.

Onzekerheid

Wods wordt volledig gerund door vrijwilligers. Het legt volgens B & W een druk onder de organisatie om ieder jaar in onzekerheid over subsidie te verkeren en deze administratief te regelen. Daarnaast is aannemelijk te maken dat er inwoners naar deze vorm van dagbesteding gaan die anders een reguliere indicatie voor dagbesteding zouden hebben gekregen. Ombuiging van deze indicatiegelden naar algemene voorzieningen helpt dit burgerinitiatief in het voortbestaan.

Sociaal netwerk

De structurele subsidie kan inwoners te helpen met het vormen van een sociaal netwerk, eenzaamheid en achteruitgang te voorkomen, ondersteuningsvragen en veiligheidsrisico’s te signaleren, overbelasting van mantelzorgers te voorkomen en langer zelfstandig in het dorp te blijven wonen.

Dorpshuizen

Ook draagt het geld bij aan een grotere bezettingsgraad van MFA MeJander. De gemeente vraagt andere dorpen/dorpshuizen met soortgelijke initiatieven te komen. Mocht er belangstelling voor zijn om ook dagbesteding door vrijwilligers in dorpshuizen te starten, bestaat de mogelijkheid om (gedeeltelijk) in de kosten te voorzien.