Stellingwerfse culturele sector krijgt geld van Rijk

Oosterwolde/Wolvega - Om in 2021 de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen, trekt het Rijk 150 miljoen euro uit. Ook de beide Stellingwerfse gemeenten krijgen een (klein) deel van dit bedrag.

Ooststellingwerf kan 87.662 euro tegemoet zien. Weststellingwerf ontvangt 70.813 euro. De hoogste bijdrage is voor Amsterdam: ruim 15 miljoen euro.

Het doel is om instellingen, ondernemingen en makers die van waarde zijn voor de culturele en creatieve sector te ondersteunen met het oog op het overeind houden van culturele organisaties en het behoud van banen, aangezien deze in hun voortbestaan worden bedreigd als gevolg van de coronacrisis.