Weststellingwerf staat bijna onderaan in welvaartsklassement

Wolvega/Oosterwolde - Weststellingwerf staat op de regionale Monitor Brede Welvaart 2020 op basis van zogenaamde ‘indicatoren’ onderaan de ranglijst, net nog boven een gemeente als Veendam, maar mijlenver verwijderd van koploper Bloemendaal.

Alleen Dongeradeel doet in Friesland niet voor Weststellingwerf onder. Ooststellingwerf doet het iets beter.

Het Rijk heeft met de regio een deal gesloten om de brede welvaart te versterken. Het gaat om meer dan de hoeveel geld die inwoners hebben. Er is ook gekeken naar bijvoorbeeld gezondheid, huisvesting en baanzekerheid. Het gaat over de kwaliteit van leven en van de omgeving waarin mensen leven.

Stad en platteland

Er zijn grote verschillen in brede welvaart tussen stedelijke en plattelandsgemeenten, vooral in milieu, veiligheid en materiële welvaart. Een stedelijke leefomgeving is minder schoon en minder veilig. Stedelingen zijn ook minder gezond. In een stad is minder sociale cohesie, hoewel de afstand tot allerlei voorzieningen korter is. De materiële welvaart in steden is daarentegen hoger dan op het platteland.

Voorzieningen

Plattelandsgemeenten bieden een relatief schone en veilige leefomgeving, met meer natuur en minder emissies van fijnstof en broeikasgassen. Ervaren van gezondheid en de levensverwachting van vrouwen zijn er hoger dan in steden. Wel zijn voorzieningen, zoals een basisschool, gemiddeld genomen verder weg. Nederlandse steden staan vaker dan plattelandsgemeenten onderaan de gemeentelijke ranglijst van de brede welvaar, maar niet alle plattelandsgemeenten hebben een hoge brede welvaart - zie Weststellingwerf - en niet alle steden staan onderaan de ranglijst.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/49/regionale-monitor-brede-welvaart-toont-grote-verschillen-stad-en-platteland