Tot welke leeftijd kan een overlijdens risicoverzekering afgesloten worden?

Aangeboden door: ikvergelijkonline.nl

Alle verzekeraars hebben in hun voorwaarden een leeftijdsgrens opgesteld. Tot deze leeftijd is het dan mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Wel hebben de meeste aanbieders van een ORV een andere grens vastgesteld.

Daarentegen ligt de maximale leeftijd voor het afsluiten van zo’n verzekering op ikvergelijkonline.nl vaak tussen de 65 en 70 jaar. Het is overigens beter om al op een jongere leeftijd een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Je zult dan namelijk minder te hoeven betalen voor de premie. Hoe ouder je bent, hoe hoger de premie zal zijn.

Nederlanders worden ouder

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders de laatste decennia alsmaar ouder worden. De gemiddelde leeftijd waarop iemand tegenwoordig overlijdt ligt een stuk hoger dan zo’n 60 jaar geleden. Zo werd een Nederlander in 1960 gemiddeld 73,4 jaar oud. In 2012 was het al gestegen naar 81,1 jaar. Ondertussen ligt de levensverwachting van een Nederlandse vrouw zelfs al op 83 jaar. De aanbieders van een overlijdensrisicoverzekering hebben ingespeeld op de stijging. Zij baseren namelijk de premie van de ORV op de zogeheten sterftekans.

Sterftekans

Bij het bepalen van de maximum looptijd van een overlijdensrisicoverzekering maken de verzekeraars dus gebruik van de sterftekans. Dit zorgt ervoor dat de maximale leeftijd van een ORV momenteel tussen de 75 en 80 jaar ligt bij de meeste aanbieders. Wel verschilt dit per verstrekker. Als je een overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten met een maximum leeftijd van 77 jaar, maar overlijdt op bijvoorbeeld je 80ste dan zullen je nabestaanden geen geld uitgekeerd krijgen van de verzekeraar. Hierdoor wordt het risico op een uitkering beperkt door de aanbieders van ORV’s.

Hypotheek

Nederlanders sluiten regelmatig een overlijdensrisicoverzekering af samen met een hypotheek. Sommige verstrekkers van hypotheken verplichten dit zelfs. Als je een hypotheek op een oude leeftijd wilt afsluiten dan zal de bank bijna altijd eisen dat je direct ook een ORV afsluit. Dat is best logisch. Als je oud bent dan is er een grotere kans dat je tijdens de looptijd van je hypotheek sterft. De hypotheek is dan mogelijk nog niet afgelost, dus de verstrekker kan dan het uitgekeerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering gebruiken om het open bedrag te betalen.