Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

What's in a name?

Wellicht is dit één van de bekendste citaten van Shakespeare. Wat zegt een naam? Misschien wel meer dan we denken.

In de tijd dat ik werkzaam was in een verpleeghuis vertelde een bewoner dat zij, nu ook haar jongste zus was gestorven, nooit meer werd aangesproken bij haar voornaam. ‘Moeder’ en ‘Mevrouw’ waren haar namen geworden. ‘Maar ik ben en blijf Abeltje’, zei ze enigszins verontwaardigd. ‘Die naam draag ik al mijn hele leven bij me, ik ben er mee vergroeid.’ Aan je naam wordt je gekend, het vertelt wie je bent.
Neeltje Maria Min schrijft in één van haar gedichten ‘Noem mij, bevestig mijn bestaan’.

Toen er dit voorjaar vanwege corona geen kerkdiensten gehouden konden worden, ging ik voor in vieringen die online werden uitgezonden. De eerste keer stond ik daar, achter de lessenaar, in een vrijwel verlaten kerk, met zicht op zestig lege stoelen. Een vervreemdende ervaring.
De tweede keer had ik op die stoelen briefjes geplakt met de voornamen van gemeenteleden. Nog steeds was de kerk leeg, maar door die namen voelde ik mij verbonden met de luisteraars thuis.
Komende zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, deze zondag wordt ook wel de Eeuwigheidszondag genoemd. In veel kerken worden dan de namen genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In de protestantse gemeente Scherpenzeel Munnekeburen hebben we de goede gewoonte op deze zondag niet alleen de namen te noemen van gestorven gemeenteleden, maar van alle overleden inwoners van de Grote Veenpolder.
Je kunt je afvragen ‘What’s in a name’, maar uit reacties van nabestaanden blijkt dat dit heel veel zegt. Zo schreef een nabestaande na afloop dat het haar raakte “Want hun namen worden genoemd, omdat hun leven kostbaar was. Ze worden genoemd in het geloof en vertrouwen dat zij nu geborgen zijn bij de Eeuwige. Ze worden genoemd en je voelt een steek in je hart, vermengd met vreugde, want ze worden door het noemen van hun namen niet vergeten.”
What’s in a name? Te veel om op te noemen! 

Esther Pierik, PKN Scherpenzeel-Munnekeburen