College geeft toestemming voor nieuw snellaadstation langs A32

Wolvega - Het college wil een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van een snellaadstation voor elektrische voertuigen bij het tankstation Dorpshellen aan de A32.

Het tankstation ligt tussen de afritten Heerenveen-Zuid en Wolvega-Noord aan de westkant van de snelweg. In het nieuwe oplaadstation kunnen acht elektrische voertuigen tegelijk worden opgeladen. Boven de laadpalen is een houten overkapping voorzien, met als dak half lichtdoorlatende zonnepanelen. In de groenstrook naast het laadstation wordt een technische zone en transformator ingericht. Om het laadstation mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

Gele kleur

De welstandscommissie Hus en Hiem adviseert de bovenrand van de overkapping in een meer gedekte kleur uit te voeren. De nu gevraagde gele kleur is volgens Hus en Hiem te opvallend. Het college vraagt de gemeenteraad dit advies naast zich neer te leggen. De gele kleur hoort bij het bedrijf dat het snellaadstation exploiteert. Overal in het land staan deze gele overkappingen bij laadstations langs snelwegen. Het college acht het niet reeel deze aanpassing van de kleur te verlangen.

Raad moet nog instemmen

Om de vergunning te kunnen geven, moet de gemeenteraad eerst instemmen met het plan. Het college heeft daarom een voorstel aan de raad gedaan. Als de gemeenteraad hiermee instemt, wordt het ontwerp van de omgevingsvergunning met een ruimtelijke onderbouwing openbaar gemaakt en kan deze worden ingezien. Iedereen kan dan een reactie geven op het plan. De gemeente verwacht dat dit in januari kan.