‘Gemeente moet zelf zonneparken gaan exploiteren’

Wolvega – De gemeente moet onderzoeken of een eigen gemeentelijke energiebedrijf kan worden opgericht dat zonneparken exploiteert.

De fracties van SDW, GroenLinks en D66 willen in de begroting voor 2021 € 25.000 op nemen voor een haalbaarheidsonderzoek. Ze komen maandag tijdens de begrotingsvergadering met een motie.

Energiebedrijf

De fracties constateren dat er landelijk steeds meer gemeenten de energietransitie in eigen hand nemen via oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf, nu de wetgeving daartoe gemeenten ook meer ruimte biedt. Ze denken dat zo een versnelling gegeven kan worden aan de energietransitie binnen de gemeentegrenzen. ‘De duurzame energieopwekking en -distributie in Nederland vindt steeds vaker decentraal plaats.’

Participeren

De drie fracties verwachten dat inwoners en bedrijven baat hebben wanneer Weststellingwerf een eigen energiebedrijf heeft, waarin men kan participeren, voordelige energie kan afnemen en profijt kan genieten van het financiële resultaat. ‘Zo kan de levering en distributie van energie weer een collectief goed wordt, waarbij de eindgebruikers/inwoners kunnen worden beschermd tegen commerciële marktpartijen.’ Zo verwachten bovendien dat zo een interessant verdienmodel ontstaat voor de gemeente voor nieuwe investeringen in energietransitie-projecten en andere investeringen in gemeentelijke voorzieningen.

Eigen zonneweide

Als voorbeeld wordt in de motie de gemeente Twenterand aangehaald, die reeds een eigen zonneweide exploiteert. Dat spreekt de fracties aan. ‘Onderzoek wat ervoor nodig is (bedrijfsplan) om met een eigen energiebedrijf één of meerdere zonneweides te exploiteren. En onderzoek de mogelijkheden om voor inwoners en bedrijven energie aan te bieden vanuit het eigen energiebedrijf.’ De uitkomsten van die haalbaarheidsonderzoeken zouden in juli bekend moeten zijn.