‘Geef uitleg bij monumenten’

Wolvega - Onafhankelijk raadslid Marlène Postma wil volgende week tijdens de raadsvergadering alsnog een discussie over ‘het verleden van bepaalde personen of een bepaalde persoon’. Dat blijkt uit een voorstel dat ze naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Onder meer in het Verenigd Koninkrijk, de VS en België leiden antiracismeprotesten bij het begin van de zomer tot het een ‘beeldenstorm’ tegen historische figuren met een koloniaal verleden in de publieke ruimte. Postma liet toen ook weten dat ze vindt dat de raad zich uit moet spreken over bijvoorbeeld drie monumenten die herinneren aan Weststellingwerver Peter Stuyvesant. In haar voorstel worden nu geen namen genoemd.

Keuzes

Ze vindt dat de raad een aantal keuzes heeft hoe om te gaan met mensen die leefden tijdens de periode dat ons land betrokken was bij handel in slaven. Je verwijdert monumenten, je vervangt plaatsnamen, je zwengelt een openbare discussie aan, je doet helemaal niets of je geeft via een bordje uitleg over monumenten en straatnamen. Zelf is Marlène Postma voorstander van het laatste. Vindt de raad dat ook, dan stelt ze voor om ongeveer 2000 euro voor dat doel uit te trekken.

Geen standpunt

Het college liet eerder in reactie op schriftelijke vragen weten vooraf geen standpunt te willen innemen, omdat dit direct al leidt tot voor- en tegenstanders. Maar het lijk het college wel een goed idee om straatnamen en beelden in een bepaalde context te plaatsen. De personen blijven hoe dan ook onderdeel van de geschiedenis. ‘Net als voor iedereen geldt voor deze personen dat niemand perfect is. Deze personen hebben hun prestatie geleverd en hebben ook fouten gemaakt. Realiseer je wat je zegt als alle personen met een standbeeld of straatnaam 100% goed moeten zijn.’ Bovendien zijn de maatstaven die je bij de beoordeling van personen hanteert ook in de toekomst weer aan veranderingen onderhevig.