Verbetering van 'gescheurd' fietspad langs De Linde moet bijna 1,5 miljoen euro kosten

Wolvega – Het college vraagt de gemeenteraad om 1.471.529 euro uit te trekken voor verbetering van het bestaande fietspad langs de rivier De Linde tussen de Domeinenweg onder Wolvega tot aan Kontermansbrug bij De Hoeve. Het bedrag wordt dan opgenomen in de begroting voor 2021.

Het grote nadeel is geweest dat de onderhoudstoestand van het bestaande fietspad en de bruggen al vier jaar geen uitstel kon verdragen. Dat werd in augustus pijnlijk duidelijk. Het deel tussen de Hemweg bij Steggerda en de Kontermansbrug werd toen in het vakantieseizoen afgesloten vanwege scheuren in het asfalt en bij een fietsbruggetje zaten planken los en barsten in het hout. En die situatie bestaat nog steeds. Het college schrijft daarover nu aan de raad: ‘Triest, maar noodzakelijk. De veiligheid van de verkeersdeelnemers op die route kon niet langer worden geborgd. De noodzaak om nu verder door te pakken met de realisatie van fase II hoeft daarom geen nadere toelichting.’

Samenwerking overheden

Maar het duurt allemaal duidelijk wel wat langer dan gehoopt. ‘De extra voorbereidingstijd voor de huidige tweede fase is te verklaren door extra onderzoek naar natuurwaarden en waterbeheersing. De partners zijn het er over eens dat het de zorgvuldigheid en de kwaliteit van het plan uiteindelijk ten goede is gekomen.’ Het voorliggende plan kan volgens het college rekenen op draagvlak bij de plaatselijke bevolking. Voor de deze tweede fase is de keuze gemaakt om ‘mee te liften’ met de gebiedsontwikkeling beekdal Linde. Het college: ‘Met wat er nu ligt is er alle reden om trots te zijn op de inhoud en het construct van de samenwerkende overheden.’

Lang dit pad worden oude bochten langs de rivier teruggebracht in het landschap. Dat betekent ook dat het fietspad daardoor langer wordt en dat er meer bruggen nodig zijn. Provincie en Wetterskip nemen die kosten ieder voor 50% voor hun rekening. De provincie ontvangt hiervoor een bijdrage van € 200.000,-- uit de Regiodeal. Bij het maken van de eerste plannen in 2016 werd nog uitgegaan van een relatief eenvoudige reconstructie van het bestaande fietspad. Met het nu voorliggende plan wordt een geheel nieuw fietspad gerealiseerd. Met name de noodzaak van verbetering van de ondergrond zorgt voor een extra kostenpost van vier ton.

Probleem

Wat dat betreft wordt lering getrokken uit de eerste fase van het Lindefietspad-project, zoals de wethouder eerder deze maand ook al aan de gemeenteraad beloofde. Dit fietspad tussen de Steenwijkerweg – Driewegsluis is in eigen beheer van de gemeente gerealiseerd en in gebruik genomen. Toen werd gekozen voor een fietspad van asfalt op een lichte betonfundering op veengrond. Op enkele gedeelten van dit fietspad trad al snel na de aanleg scheurvorming op. Dat probleem is volgens wethouder Jack Jongebloed nog steeds niet opgelost ook vanwege discussie over de aansprakelijkheid. De raadsfractie van D66 was bang dat het nu in de volgende fase van het fietspad ook mis zal gaan.

Derde fase

De partners vinden dat ook het derde deel van het fietspad past bij de gebiedsontwikkeling, al is het in formele zin geen onderdeel van het uitvoeringsplan. Het gaat om een nieuw fietspad tussen Kontermansbrug en de Noordwoldervaart/Lolkema’s bruggetje. Ook in dat gedeelte zal door de gebiedscommissie de oorspronkelijke loop van de rivier de Linde worden hersteld ten behoeve van natuurontwikkeling en waterberging. De provincie Fryslân verwerft in dat deel gronden in het kader van natuurontwikkeling. Over het opdrachtgeverschap en projectvoorbereiding en projectuitvoering valt een besluit zodra de grond is gekocht. Die derde fase van het Lindefietspad gaat € 580.000,- kosten. De raad wordt voor die fase nu alleen instemming gevraagd om met het maken van plannen verder te gaan.