Gebied bij de Linde wordt aangepakt

De Hoeve - In het gebied tussen De Linde, de Noordwoldervaart, de IJkenweg en de Kontermansweg wordt momenteel hard gewerkt. Ruim 35 hectare natuur bij De Hoeve wordt onder handen genomen.

In de buurt van de Linde worden zes petgaten gemaakt. Het gaat om kleine plassen in gaten die zijn ontstaan door het uitgraven van veen. Nabij de Linde liggen tientallen van zulke ondiepe petgaten.

Ook krijgt het riviertje twee beeklussen terug. Deze meanders zijn ooit droog komen te liggen en worden nu opnieuw uitgegraven. Beekjes die haaks op de Lende lopen worden minder diep gemaakt en sloten die parallel aan de rivier lopen worden gedempt. Overigens komen de beeklussen niet overal op de originele plaats te liggen.

Door de werkzaamheden, die aannemer Oosterhuis uit Nijeveen voor de provincie uitvoert, moet het water in het gebied minder snel weglopen. Ook is het de bedoeling dat omliggende percelen minder verdrogen. De provincie wil het water vasthouden in het gebied. Daardoor ontstaat een meer divers grasland voor flora en fauna. Het werk wordt rond de jaarwisseling opgeleverd.