Gemeente scheldt huur sportclubs in coronatijd kwijt

Wolvega - Weststellingwerf scheldt de huren kwijt van amateursportverenigingen die bij de gemeente accommodaties hebben gehuurd in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020.

In totaal wordt er door de gemeente 24.389,04 euro kwijtgescholden. Dit bedrag wordt ook aangevraagd bij het rijk. Het eventuele verschil tussen de rijksbijdrage en de kwijtgescholden huur kan worden opgevangen. Voor de overige huurders die geen amateursportorganisatie zijn zonder winstoogmerk is geen compensatie mogelijk vanuit het rijk. Deze huurders krijgen dan ook geen geld terug. Dit gaat om een bedrag van 2811,55 euro. Alle sportverenigingen ontvangen een brief waarin staat dat de gemeente de huur voor de periode van 1 maart tot 1 juni terugbetaalt.

Sluiten van accommodaties

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd, waaronder het sluiten van de sportaccommodaties. De sportverenigingen is wel gevraagd om de gemaakte afspraken met betrekking tot het overmaken van huur na te komen.

Regeling

De overheid biedt compensatie aan voor misgelopen huurinkomsten en de gemeente kan een beroep doen op de regeling ‘tegemoetkoming verhuurder sportaccommodaties (TVS). Weststellingwerf komt voor deze regeling in aanmerking omdat de gemeente ruimtes heeft verhuurd aan amateursportorganisaties zonder winstoogmerk.

Risico

Voor de regeling is landelijk in totaal € 89,5 miljoen beschikbaar. Naar verwachting van het rijk is dit bedrag voldoende om alle aanvragen te honoreren. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag wordt er naar rato verstrekt. Daarom is er een risico dat de gemeente minder terugkrijgt dan dat ze kwijtscheldt. Uiterlijk 28 januari hoort de gemeente of de aanvraag is goedgekeurd.

Er zijn volgens de gemeente duidelijke signalen dat sportverenigingen financieel in moeilijkheden dreigen te komen. Deze financiële regeling zou ze goed kunnen helpen. De gemeente verwacht dat alle aanvragen worden gehonoreerd. De uitvoering is voor de gemeente succesvol wanneer alle verenigingen financieel zijn gecompenseerd en Weststellingwerf de kosten volledig gecompenseerd krijgt vanuit de overheid.

Overige verhuurders in de gemeente, zoals het Linde College, worden door de gemeente geattendeerd op de TVS.