Zeldzame Kempense heidelibel duikt op in Weststellingwerf

Nijetrijne - In Weststellingwerf is in augustus en september de zeldzame Kempense heidelibel negentienmaal gespot. Het insect wordt bedreigd met uitsterven en staat daarom op een rode lijst.

De libelle wordt vaak gezien vooral rond de Weerribben. Maar de libelle blijkt zich nu ook gevestigd te hebben in onder andere de Lindevallei en de Rottige Meente. Dat blijkt uit meldingen van ELAN, de collectieve agrarische natuurvereniging in Zuidoost Friesland. Door de opwarming van het klimaat doen zuidelijke libellensoorten het goed in Nederland. De Kempense heidelibel komt met name voor in moerassige plaatsen. Waar een beetje begroeiing is en verlandingszones van matig voedselarme vennen en petgaten. Maar bijvoorbeeld ook bij droogvallende visvijvers. Je ziet dit insect dan ook zelden boven open water vliegen.

Polder

Op die lijst met waarnemingen komen negentien meldingen uit Weststellingwerf uit de periode van 18 augustus tot en met 5 september. Het gaat om de Driessenpolder (10x ), de Rottige Meente (3x), de polder bij Oldelamer (2x), de Helomapolder (2x) de Catspolder en de Lendepolder.

Zaaien in zuidoost

Daaronder was een melding van de libelle op land dat beheerd wordt door een ELAN-deelnemer. De rand van dat weiland was ingezaaid met bloemen. In het voorjaar van 2020 startte ELAN met ZiZo: Zaaien in Zuidoost. Een zaadverpreidingsproject voor méér biodiversiteit. Particulieren, inwoners van Zuidoost-Friesland, konden zaden afnemen voor de eigen tuin of berm. De deelnemers aan het Agrarisch natuurbeheer zaaiden kilometers randen in voor bloemrijke stroken. De Kemense heidelibelle dook dus ook op in één van de weilanden die meedoen aan het project.