Agrarische jongeren willen geen zonnepanelen op landbouwgrond

Wolvega - Agrarische Jongeren Friesland (AJF), afdeling Wolvega e.o. roept de gemeente op om het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond niet toe te staan. In een brief vraagt AJF aandacht voor het toekomstperspectief van de agrarische sector in Weststellingwerf.

De voorkeur van de gemeente gaat op dit moment uit naar het plaatsen van zonnepanelen op daken. Naar aanleiding van de brief van de AJF wil de gemeente wil argarische jongeren ook vragen zonnepanelen te plaatsen op hun agrarische gebouwen. ‘Maar’, stelt de gemeente, ‘als er vanuit de dorpen initiatieven komen voor een grondgebonden zonnepark dat pas bij de schaal en omvang van een dorp, zou dat ook een mogelijkheid zijn.’

De gemeente vindt het op dit moment niet realistisch zonnepanelen op landbouwgrond volledig uit te sluiten. ‘Met het alleen plaatsen van zonnepanelen op daken en met de op dit moment toepasbare alternatieve mogelijkheden van duurzame energieopwekking wordt de doelstelling dat uiterlijk in 2050 alle energie duurzaam moet worden opgewekt, zeker niet gehaald.’

Wel moet volgens de gemeente worden voorkomen dat er voor zeer lange termijn onnodig een grote claim wordt gelegd op landbouwgrond.