Kerk De Hoeve staat nu te koop

De Hoeve – Het kerkje van De Hoeve staat sinds deze week officieel te koop. Dit eenvoudige kerkgebouwtje wordt door de protestantse gemeente Lindestreek verkocht via verkoop bij inschrijving. De geïnteresseerde koper moet daarbij ook een gebruiksplan inleveren.

Het karakteristieke kerkje is in 1921 gebouwd van roodbruine baksteen. Het dorp De Hoeve bestond toen nog niet eens. Er waren toen nog wee buurtjes rond twee 17e-eeuwse boerderijen, de Oosterhoeve en de Westerhoeve. De gemeente sprak destijds over de buurtjes Steggerda-Hoeve en Vinkega-Hoeve. Het buurtje met de naam Oosterhoeve(n) viel onder Vinkega. Het was een groepje verspreid gelegen boerderijen aan de oostkant van de vaart in de omgeving van het in 1849 drooggemalen Oosterhoevermeer. Een streek van bos en heide.

Beide buurten

De bewoners van beide buurtjes traden wel vaker gezamenlijk op. Zo werd in april 1873 het verzoek ingediend voor een school, omdat de wegen en paden naar de bestaande scholen zo slecht waren. Ze bieden de grond voor de school gratis aan. In maart 1919 besluit de kerkvoogdij een kerkhof aan te leggen. Een jaar later ontvangt de kerkvoogdij een verzoek om een lokaal te bouwen voor christelijke doeleinden, voorzien van 74 handtekeningen van inwoners. In 1921 wordt de bouw van kerkje aanbesteed voor 5592 gulden.

Op 20 januari 1938 besloot de gemeenteraad om Steggerda-Hoeve en Vinkega-Hoeve te verenigen tot één dorp met de benaming van De Hoeve. Maar dat was eigenlijk al een paar weken zo. Het buurtje telt dan 509 inwoners, waarvan de kern nu ligt op de plek van het buurtje de Westerhoeven.

Martin de Jong

Het kerkje was tot 2005 in gebruik voor kerkelijke activiteiten. De afgelopen jaren is het pand gehuurd door kunstenaar Martin de Jong. Die heeft nu een atelier in Frederiksoord. Het kerkgebouw staat nu leeg. Het oude interieur is weg, de kleuren zijn veranderd en het podium is verdwenen. Het staat op een perceel van circa 326 m² eigen grond binnen de bebouwde kom van het dorp.

Klok

De klok van 70 kilo, ooit gekocht voor 154 gulden, is nog aanwezig. In de oorlog wordt deze klok door de Duitse bezetters weggehaald. Na de oorlog is hij in Ruinerwold teruggevonden. Het pand is geregistreerd als gemeentelijk monument. Karakteristiek is ook de gedenksteen in de frontgevel met de tekst: ‘Komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven’.

Omgevingsvergunning

De gemeente Weststellingwerf is bereid een omgevingsvergunning te verlenen, zodat er ook gewoond mag worden. Er ligt nu de bestemming maatschappelijke doeleinden op. Een koper moet wel zelf onderzoeken of zijn of haar plannen realiseerbaar zijn.