Bouwbord in Elsloo is geen visitekaartje

Elsloo - Het infolinnen waarop het bouwplan Kloosterheerd in Elsloo aan de buitenwereld gepresenteerd wordt, hangt er al een half jaar minder frivool bij. Het lijkt er op alsof de woningbouw op die plaats al is opgegeven.

Feit is dat het woonplannetje al aardig bezet gaat worden. Elsloo kan alvast denken aan een plek waar in de toekomst (2024) gebouwd mag worden. Er zijn nog twee bouwkavels te koop, met het front aan de Kloosterweg, van de elf die er geruime tijd te koop stonden.

Er is in het verleden veel om te doen geweest, een bord dat moest wijzen op de beschikbare bouwkavels voor woningen aan de Kloosterheerd. Politieke partijen waren verbaasd dat zo’n informatiebord ter plekke, maar ook in andere dorpen met bouwplannen, ontbrak. Oud-wethouder Sierd de Boer vond dat geen taak van de gemeente en drong er bij Plaatselijk Belang Elsloo op aan om dit op te pakken, omdat dit ook elders gebeurt.

De Elsloo’se vereniging liet altijd weten dat het vanwege de beperkte financiële middelen de kosten voor zo’n bord niet kon dragen. In augustus 2017 werd alsnog door de gemeente een dundoek als projectbord geplaatst. Ludieke initiatieven vanuit de bevolking gingen dit initiatief voor.