Oldeholtpade krijgt eerste openbaar watertappunt

Oldeholtpade - De gemeente wil dit jaar in Oldeholtpade een eerste openbare watertappunt realiseren. Het tappunt moet bijdragen aan een gezonde omgeving.

Dit is een doelstelling van het lokaal gezondheidsbeleid en JOGG-Weststellingwerf. Het makkelijk beschikbaar stellen van water stimuleert het drinken van water. De Rijksoverheid heeft daarom een subsidie beschikbaar gesteld voor watertappunten op schoolpleinen. Twee basisscholen hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze subsidie en een watertappunt op het schoolplein geplaatst.

Speelveldjes en zwemplekken

Schoolbesturen, kinderen en inwoners van Weststellingwerf geven aan ook behoefte te hebben aan watertappunten op openbare locaties waar veel kinderen komen, zoals speelveldjes en zwemplekken. Verder is kraanwater beter voor het milieu dan water uit plastic flesjes.

Oldeholtpade

De gemeente ontving vorig jaar een verzoek van twee leerlingen van basisschool de Striepe in Oldeholtpade voor het plaatsen van een openbaar watertappunt. Het eerste watertappunt wordt daarom in Oldeholtpade geplaatst en is een pilot om ervaring op te doen. De precieze locatie van het tappunt wordt nog bepaald. Leerlingen van de Striepe, plaatselijk belang, Vitens en de gemeente zoeken dit samen uit. Daarna volgt een evaluatie en bij positieve ervaringen is er geld voor nog vier extra openbare watertappunten.

Kwaliteit waarborgen

Er wordt jaarlijks controle en onderhoud uitgevoerd om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen. Daarnaast heeft de gemeente voorkeur voor een watertappunt waarbij het water na gebruik terug de grond in gaat. Hiermee wordt de kans op bacterievorming door hitte of schade door vorst geminimaliseerd.

Vandalisme

Het watertappunt moet ook bestand zijn tegen vandalisme. Bij het selecteren van een type watertappunt is dit één van de criteria. Navraag bij andere Friese JOGG-gemeenten met openbare watertappuntenleert dat er in de praktijk geen ervaringen zijn met vernielingen van watertappunten.