Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Identiteit

Ik moest weer even terugdenken aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het belangrijkste thema in de debatten tussen de politieke partijen was de Nederlandse identiteit.

Immers, wat maakt ons Nederlanders eigenlijk Nederlanders? Dat we twee keer per dag hagelslag op brood doen? Of dat we Kerst vieren in december? Of dan toch onze ‘Joods-christelijke’ normen en waarden (ik prefereer de term ‘Grieks-christelijk’)? Geen één partij kon een zinnig antwoord geven op deze kwestie. Ook dit jaar is de kwestie van identiteit actueel, namelijk in de vorm van het probleem van racisme. Racisme begint wanneer mensen zich identificeren met andere mensen van uitsluitend hun eigen etniciteit. Combineer dat met angst of haat voor andere etnische groepen en dan resulteert dat in een probleem dat niet zomaar opgelost is, want etnische achtergrond kan makkelijker een ‘legitiem’ fundament lijken voor identiteit dan hagelslag en kerstbomen. Het is gewoon een feit dat wij mensen ons met iets willen identificeren, dat we ergens bij willen horen. Ik geloof dat de maatschappelijke identiteitscrisis voortkomt uit een fundamenteel probleem, namelijk dat wij als mensen gemaakt zijn voor een relatie met God. In Genesis staat hoe God zelf elke dag aanwezig was bij Adam en Eva. Maar na de zondeval werd deze relatie verstoord, want nu was het voor de mens niet meer mogelijk om direct in Gods aanwezigheid te zijn. Sinds die tijd is de mensheid onderworpen aan doelloosheid en heeft men geprobeerd om dat gat tevergeefs op te vullen met zaken als nationaliteit, individuele vrijheid of religie. Ja ook dat laatste, want Jezus, Gods Zoon, kwam niet naar aarde om nog een nieuwe religie toe te voegen aan de hele reeks van godsdiensten die er al waren. In plaats daarvan identificeerde Hij zich met ons door zelf mens te worden, waardoor Hij het probleem van de zonde, die een scheiding bracht tussen mens en God, eens en voor altijd kon oplossen. De onvoorstelbaar diepgaande belofte die daarbij hoort, is dat wij op een dag weer in die oorspronkelijke eenheid zullen verkeren met God zelf. En dan zullen we niet alleen God kennen, maar ook onze ware identiteit.

Cor Hofman, Evangelische Gemeente De Toevlucht, Wolvega