Water drinken op school bevordert gezonde leefstijl van kinderen en docenten

De Blesse - Op het schoolplein van OBS Dorpsschool De Blesse is maandag een nieuw watertappunt officieel in gebruik genomen.

Om het drinken van kraanwater op meer op scholen te stimuleren is de subsidieregeling watertappunten in het leven geroepen. Doel is om zo veel mogelijk watertappunten op scholen te realiseren. Een watertappunt sluit aan bij de doelstellingen van De Gezonde School. De Gezonde School-aanpak helpt om te werken aan de gezondheid van leerlingen en docenten.

De tekst gaat verder na de Facebook-post

Bovendien gaat het drinken van water het gebruik van plastic wegwerpflesjes tegen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen van de school, ouders en ook buurtbewoners kraanwater kunnen tappen.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG Weststellingwerf) en het programma Gezonde School. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is het uitgangspunt. Naast basisscholen kunnen scholen binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gebruik maken van de subsidie.