Klepels klokkenstoel in Elsloo krijgen opknapbeurt

Elsloo - Inwoners van Elsloo moeten het geluid van de beide klokken in de dubbele schilddak klokkenstoel naast de kerk de komende twee weken missen. De klepels zijn namelijk uit de bronzen torenluidklokken gehaald.

Dat gebeurde maandagmorgen op initiatief van kerkrentmeester Helmich Hammer van de Hervormde Kerk Elsloo. De klokkenstoel is een monumentaal baken bij de kerk en begraafplaats.

Speling in de klepels

Bij het dagelijks tijdluiden door het klokkenluidersgilde werd er geconstateerd dat er speling in de ophanging van beide klepels zat. Daardoor maakten beide een slingerende beweging. Deskundige Ralph van Veghel uit het Noord Brabantse Lierop werd er maandagmorgen bijgeroepen om te kijken wat er aan gedaan kan worden om het euvel aan de klepels te verhelpen.

Nieuwe deeltjes

Dat bleek ter plaatse niet opgelost te kunnen worden. Er moeten nieuwe deeltjes op de klepel gelast worden om de speling te verhelpen. Besloten werd de klepels uit de klokken te halen en in de werkplaats in Lierop te herstellen. Het is de bedoeling dat over twee weken de klepels weer in de klokken gehangen kunnen worden. Tot die tijd hebben de klokkenluiders vrij af.

Beschermd monument

De klokkenstoel met twee klokken is sinds 1 juli 1967 een beschermd monument en wordt jaarlijks door Monumentenwacht geïnspecteerd. In 1987 werd de huidige klokkenstoel in zijn geheel vernieuwd. Alleen de oude klokken, waarvan één dateert uit het begin van de 15e eeuw en de andere in 1953 een oude klok verving, werden toen niet vernieuwd en zijn in de toen weer in de nieuwe uit Billingahout opgetrokken klokkenstoel gehangen.