Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Anderhalve meter omdenken

Wie had begin dit jaar kunnen denken dat er zoveel gepraat zou worden over een afstandsmaat? Ieder jaar wordt er een woord van het jaar gekozen. Ik eet mijn schoen op als dat dit jaar niet het woord ‘anderhalvemetersamenleving’ wordt.

Bijna overal waar we komen, hebben we te maken met die anderhalve meter. Vanaf 1 augustus ontvangen wij hier in Wolvega weer mensen in de kerk. Na weken online-diensten gehouden te hebben, is het mooi om elkaar weer te zien en te ontmoeten. Maar dus wel, u raadt het al, op anderhalve meter.

Ondertussen zien we in onze samenleving dat de anderhalve meter onder druk staat. Niet overal wordt die afstand meer strikt nageleefd. Er blijkt zelfs actief verzet tegen te zijn. Het virus is echter hardnekkig en de medische wereld waarschuwt ons dat die anderhalve meter belangrijk is èn blijft.

In de kerk voelen we natuurlijk ook de beperking van deze maatregel. Na de eerste kerkdienst sprak ik er over met anderen. Iemand zei toen: “Het helpt mij om de anderhalve meter-regel niet allereerst als een beperking te zien, maar… als een daad van liefde. We doen het voor onszelf, maar met name ook voor de kwetsbaren onder ons. We geven ermee aan: jouw gezondheid is belangrijk voor mij, jij bent belangrijk.” Het helpt haar (het was een ‘zij’) om ook meer ontspannen met de regel om te gaan. Ik werd geraakt door haar kijk op de anderhalve meter. Een mooie vorm van ‘omdenken’: je vliegt iets net even op een andere manier aan.

De anderhalve regel moeten we niet allereerst zien als een dwingend gebod: (vooruit… even in Bijbelse taal:) ‘Gij zult de anderhalve meter in acht nemen!’, maar eerder als een middel waarmee we onze liefde voor en onze betrokkenheid op de ander kunnen tonen. En ja… natuurlijk denk ik dan ook weer even aan de grote Leermeester Jezus. Als er iemand was die juist oog had voor de kwetsbaren, dan was Hij het wel. Laten we zo lang als nodig is toch maar zoveel mogelijk om de anderhalve meter denken. Als daad van liefde.

Klaas Jelle Faber, Protestantse Gemeente Wolvega