Oud-wethouder Trompetter vol onbegrip over verzet tegen gaswinningen

Wolvega – Oud-PvdA-wethouder Cor Trompetter is het helemaal niet eens met de veranderde mening over gaswinning in Weststellingwerf. Dat blijkt uit een kritisch opiniestuk, dat hij op zijn Facebookpagina heeft gezet.

Was de opstelling van de gemeente ten opzichte van gaswinning tot zijn aftreden positief, de afgelopen paar jaar is het standpunt over (nieuwe) gaswinning veranderd naar negatief. En Trompetter heeft geen idee waarom.

Probleem

Trompetter wijst er op dat er nog jaren gas gewonnen zal worden en dat gaswinning uit kleine velden juist nodig is om het Groningse gasveld te ontzien. ‘De vraag waarom we geen gaswinning zouden willen in Weststellingwerf zolang we nog gas gebruiken, wordt niet meer gesteld. Welk probleem lost het tegenhouden van gaswinning in Weststellingwerf in een periode van energietransitie op?’

Onfrisse dictators

Trompetter deelt de mening van het kabinet dat we af moeten van de fossiele brandstoffen. Maar dat gaat volgens hem niet van de ene dag op de andere. Bovendien willen we voor energievoorziening zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van onfrisse dictators als Poetin, zo stelt Trompetter. En aardgas is daarnaast ook nog eens de meeste schone fossiele brandstof.

Bodemdaling

‘Nu zit er bij ons aardgas, dat al jaren gewonnen wordt. De bodemdaling is tot nu toe altijd royaal binnen de voorspellingen gebleven. Er is wel sprake van ernstige bodemdaling, op veel plaatsen in onze gemeente, maar dat zit in de bovenste lagen en komt simpelweg door ontwatering en oxidatie van veen. Geen enkele relatie met gaswinning dus.’

Non-probleem

Trompetter becijfert dat het gas onder Weststellingwerf gaat om minder dan 1/1000 van het Groninger veld ‘om het in perspectief te plaatsen’. De gemeenteraad heeft volgens Trompetter heel stoer besloten dat ze dat niet willen. ‘Groningse toestanden hoor ik roepen. Als Groninger zou ik echt boos worden als een non-probleem in Weststellingwerf met mijn ellende werd vergeleken.’

‘Kansloze missie’

De gemeenteraad van Weststellingwerf wil deskundigen laten onderzoeken of gaswinningen kunnen worden tegengehouden via het Europees Hof van Justitie. In de beleving van Trompetter is dit een volstrekt kansloze missie, want uiteindelijk gaan de gemeenten er niet over. ‘Ook maar goed ook, want energiepolitiek hoort echt in Den Haag thuis. Bovendien heeft een procedure bij het Europees Hof vrijwel zeker geen opschortende werking, zodat de gaswinning gewoon kan beginnen. De wethouder vindt het allemaal maar niks, maar durft dat niet hardop te zeggen en durft er niet voor te gaan liggen.’ Trompetter heeft het over CDA-wethouder Hanneke Zonderland, die het dossier van hem heeft overgenomen.

Blaffende muis

‘Maar stel dat de blaffende muis gelijk krijgt. Wat blijft er dan van de uitgangspunten over waar ik mee begon? Willen we meer kolen verbranden, meer houtsnippers, meer Poetin, toch maar, zoals kind Baudet wil Gronings gas? Daarom: laten we ons geld en onze energie steken in een goede energietransitie in Weststellingwerf, zonder ineens een grote broek aan te trekken.’