Coronaoverleg leidt tot nieuw initiatief: ‘Elsloo in beweging’

Elsloo - ‘Elsloo in Beweging’ is het credo van een nieuwe projectgroep in het dorp. Deze uit vijf inwoners bestaande groep organiseert in augustus vijf activiteiten die gericht zijn op meer bewegen. Het initiatief ontstond tijdens overleg over de consequenties van het coronavirus. ‘Elsloo in Beweging!’ zet inwoners aan tot bewegen. Het nieuwe project wil ook de sociale contacten aanhalen.

Iedere zaterdagmorgen in augustus wordt een anderhalf uur durend parcours met de mountainbike gemaakt. Zondagmiddag kunnen inwoners op de twee jeu de boulesbanen in de Horstlaan terecht. Op maandagmorgen wordt er gestart met wandelen, waarvoor 2,5 kilometer is gepland. Op woensdagavond kan er in groepsverband worden gefietst. De afstand is rond de 20 tot 25 kilometer. Op vrijdagavond kunnen belangstellenden deelnemen aan bootcampen. De leden van de werkgroep zorgen voor routes en begeleiding.

Brainstormen over gevolgen

Het coronavirus legde het verenigingsleven in Elsloo nagenoeg plat. De beperkte versoepeling van de richtlijnen was halverwege juli voor het bestuur van Plaatselijk Belang Elsloo-Tronde reden om samen met zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de dorpsverenigingen terug te kijken op de gevolgen van de coronacrisis en te brainstormen over de gevolgen.

Twijfel over toekomst

Verenigingen deden in het kort verslag van de corona-impact. Het gevoel overheerste dat de negatieve invloed van het coronavirus op de leefbaarheid van Elsloo niet moest worden onderschat. Meerdere Elsloo’se verenigingen twijfelden zelfs over hun toekomst. Alhoewel een aantal met de recente verruimingen weer aan de slag kunnen, worden de clubs toch behoorlijk getroffen.

Extra voorzichtig

Naast de financiën spelen de beperkende regels en vooral de persoonlijke afwegingen van leden een rol. Zeker clubs met leden in de risicogroepen zijn extra voorzichtig. Een aantal clubs hebben al wel initiatieven ontwikkeld om in aangepaste vorm toch iets te doen.

Er kwamen voorbeelden naar voren hoe sommige suggesties en initiatieven handen en voeten kunnen worden gegeven. Het ging met name over de mogelijkheden die er zijn om beweging en sociale contacten weer mogelijk te maken. Na de schoolvakantie proberen een aantal verenigingen hun activiteiten in de praktijk te brengen.