Rabobank steunt boerenerfproject van “De Gagelvenne”

Oldeberkoop - De Agrarische Natuur- en Milieuvereniging “De Gagelvenne” ontvangt voor haar boerenerfproject een bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

De Rabobank schenkt 3000 euro aan het project. Doel van het project is om de biodiversiteit op boerenerven te verbeteren. Samen met de leden van de Gagelvenne wil de vereniging aan de slag. Uitgangspunt is de waarden voor de biodiversiteit op het boerenerf te versterken. Hierdoor kan het habitat van dieren in de natuur worden verbeterd en kan de populatie toenemen. De bijdrage van de Rabobank wordt gebruikt voor nestkasten en insectenhotels om broed-, schuil- en nestgelegenheden te creëren.

Door de COVID-19 konden de gebruikelijke cursussen en workshops van De Gagelvenne niet doorgaan. Door middel van het boerenerfproject wil de Gagelvenne zich toch blijven inzetten voor de biodiversiteit.