Muziekvereniging Excelsior uit Ouwsterhaule huldigt Bouke Jonkman voor 70-jarig lidmaatschap

OUWSTERHAULE Bouke Jonkman (83) is door muziekvereniging Excelsior uit Ouwsterhaule in het zonnetje gezet omdat hij zeventig jaar lid.

Om stil te staan bij het jubileum hebben twintig van de zevenenveertig leden van het korps donderdag een serenade gebracht bij Bouke en zijn vrouw in Wolvega gebracht. Zij speelden lang zal hij leven en twee marsen.

Uit handen van de uit Joure afkomstige voorzitter Jan Meesters van muziekbond OMF ontving Jonkman een oorkonde met daarop de woorden: ‘Bouke, maar ook de muziekvereniging mag hier erg trots op zijn. De muziekvereniging moet wel heel bijzonder zijn dat er een lid is die zo lang actief betrokken is bij dezelfde verenging’.

Vanuit de vereniging kreeg de jubilaris bloemen en werd hij eigenaar van zijn ventieltrombone.