Inwoners weten Griffioenpark 3 goed te vinden

Wolvega - Uitkomsten van een enquête laten zien laat zien dat bezoekers tevreden zijn over Griffioenpark 3 in Wolvega, waar inwoners sinds mei vorig jaar terecht kunnen met vragen op het gebied van onder andere werk, inkomen, schulden, opvoeding, WMO en jeugd.

Griffioenpark 3 moet er voor zorgen dat inwoners van Wolvega en omliggende dorpen de toegang tot het sociaal domein (gebiedsteam/Dienst in Bedrijf) als eenvoudig, vertrouwd en laagdrempelig gaan.

Hoewel er dagelijks nog niet heel veel bezoekers komen, weten inwoners Griffioenpark 3 wel te vinden. Sinds kort kunnen bezoekers (anoniem en vrijwillig) een korte vragenlijst invullen over de ervaringen. Tot op heden hebben 36 bezoekers de lijst ingevuld. Door de huidige crisis is dit de geruime tijd niet meer gedaan. De ervaringen van bezoekers zijn overwegend positief.

Geen afspraak

Bezoekers maken bijna nooit een afspraak, maar lopen gewoon binnen. Het aantal inwoners dat langskomt, ligt iets hoger dan eerdere jaren. Om nog meer mensen te trekken, worden er extra communicatie ingezet (online en offline). Nu is het aantal bezoekers geen doel op zich, maar het is wel van belang dat inwoners weten met welke vragen ze er terecht kunnen.

Vanaf de opening op 1 mei 2019 is er aanloop. Dit is per dag wel erg verschillend. Soms komen er tien inwoners op een dag en op andere dagen zijn het er drie. De vragen die gesteld worden variëren van aanvraag voor huishoudelijke hulp tot burenoverlast en van het zoeken naar werk tot zorgen om anderen.

Vragen en doelen

Bezoekers komen met uiteenlopende vragen en doelen naar het Griffioenpark 3. Het gaat vaak om het inleveren of halen van formulieren/aanvragen (mantelzorg, declaraties, huishoudelijke hulp of verhuizing). Ook komen inwoners langs met vragen over jeugdhulp, leerlingenvervoer, vrijwilligerswerk of ontvangen rekeningen. Ook vragen over bijstand, geldproblemen, zorgen over familie of bekenden en het gezamenlijk invullen van formulieren komen met regelmaat langs. De vragen omvatten alle elementen van het sociaal domein.

Ervaringen medewerkers

Over het algemeen zijn medewerkers tevreden over de werkplek en over de manier van “samen” werken. Een medewerker van het gebiedsteam is structureel aan het werk in Griffioenpark 3. Zij vervult naast haar rol als vlechtwerker de rol als ‘gastvrouw’. Medewerkers ervaren dat het gesprek soms niet alleen gaat om de vraag waarmee de inwoner kwam, maar dat het breder wordt. Dit inzicht is van toegevoegde waarde om in een vroeg stadium de grotere vraag scherp te krijgen. Sinds kort is ook het vrijwilligerspunt gevestigd n Griffioenpark 3. De combinatie met Dienst in Bedrijf en het gebiedsteam maakt de samenwerking makkelijker en de lijnen zijn korter.

Ontwikkelingen en vervolgstappen

Naar aanleiding van de eerste ervaringen is er besloten een aantal punten aan te passen. Er is afgesproken dat de inkomensconsulent er niet meer structureel zit omdat er weinig vragen op dit gebied komen. Zodra er een vraag is over inkomen wordt een inkomensconsulent opgeroepen. Daarnaast blijft de locatie ook beschikbaar om te werken en om trainingen te geven. Dit kan dan met name in de middag als de locatie gesloten is voor bezoekers.

Corona

De crisis heeft er toe geleid dat Griffioenpark 3 momenteel is gesloten. Af en toe wordt de locatie benut voor gesprekken met klanten. De ontwikkelingen en vervolgstappen kunnen momenteel (nog) niet worden uitgevoerd.

Daarnaast leidt de crisis tot de vraag of een ontmoetingsplek als Griffioenpark 3 in de toekomst nog de plek kan zijn die het voor de crisis was. Want kan het in de 1,5 meter samenleving de laagdrempelige toegang blijven waar men zonder afspraak binnen kan lopen? Dit vraagstuk wordt de komende maanden verder uitgewerkt. De huidige pilotperiode loopt af op 1 augustus 2021.