Dwangsom voor permanente bewoning van recreatiewoning

Noordwolde - Op Het Bosmeer in Noordwolde werd een recreatiewoning permanent bewoond. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente vordert een dwangsom van 5000 euro.

De opgelegde last onder dwangsom is verbeurd. Dat betekent dat de bewoner zich niet aan de last onder dwangsom heeft gehouden en hij de dwangsom moet betalen. Daarom heeft de gemeente besloten de opgelegde dwangsom in te vorderen.

Hoppen

De overtreder heeft zich op 10 januari 2019 ingeschreven op het perceel. Het perceel heeft een recreatieve bestemming. Permanente bewoning van recreatiewoningen is binnen de gemeente niet toegestaan en moet binnen twee maanden worden gestaakt. Overtreder is er op gewezen, maar woont nog steeds op het perceel. Daarnaast ‘hopt’ de overtreder volgens de gemeente van het ene perceel op Het Bosmeer naar het andere.

Uitgeschreven

De overtreder heeft zich inmiddels uitgeschreven en heeft zich ingeschreven in de gemeente Westerveld. De bewoner heeft naar alle waarschijnlijkheid niet de financiële middelen om de dwangsom te betalen.