‘Opera Spanga laat niemand onberoerd’

Spanga - Opera Spanga ontvangt de komende vier jaar een provinciale subsidie van 120.000 euro per jaar. Het bestuur had om 140.000 euro gevraagd.

Op dit moment ontvangt de opera geen subsidie van de provincie. Spanga werd tot 2012 door het Rijk gesubsidieerd en ontvangt sindsdien incidentele productiesubsidies. 

De commissie die over de subsidie adviseert zegt in haar aanbeveling: ‘Opera Spanga brengt al meer dan dertig jaar maatschappelijk relevante operaproducties in een vitale relatie met de directe omgeving. De bevlogen artistieke leiding voorziet het genre voortdurend van nieuwe impulsen. De kernboodschap van de spannende en eigentijdse opera’s laat niemand onberoerd.’

Jongeren

Sinds dit jaar richt Opera Spanga zich op mensen vanaf twaalf jaar. Er is een nieuwe locatie waar het hele jaar kan worden gewerkt. Spanga wil jongeren in schoolverband al vroeg kennis laten maken met een genre dat niet direct deel uitmaakt van hun belevingswereld. Ze worden gestimuleerd te reflecteren op hedendaagse thema’s. De educatie wordt geïntensiveerd. Spanga benadert de jongeren, met behulp van educatiepartners, alleen via de scholen. Ze komen in klassikaal verband. Alle scholieren krijgen, naast de voorstelling, een belevingsprogramma aangeboden, waarin zij reflecteren op thema’s uit de voorstelling en onderzoeken wat dit voor hen persoonlijk betekent.

Maatschappelijke vraagstukken

De commissie beoordeelt de kwaliteit gemeten naar vakmanschap, zeggingskracht, oorspronkelijkheid en vernieuwing als zeer goed. ‘Artistiek leider Corina van Eijk heeft een enorme staat van dienst. Zij heeft een rijke ervaring op het gebied van ontwikkeling van muziektheater en het geven van een ander perspectief in repertoire, waarbij zij altijd uitgaat van maatschappelijke vraagstukken. Soms lokt dat ook wel verschil van mening uit.’

Inhoud boven vorm

Verder laat de commissie weten: ‘De aanvraag is gelijk aan de visie van het gezelschap: inhoud boven vorm. Spanga werkt altijd met professionals die een immense toewijding hebben. Spanga is een van de weinige producerende instellingen in Friesland en heeft een prachtige plaats verworven in het landelijk en regionaal cultuurklimaat. Spanga heeft altijd een interessante invalshoek die stemt tot nadenken, nieuwsgierig maakt en aantrekkelijk is voor en de liefhebber en nieuw publiek. Spanga staat garant voor oorspronkelijkheid en verrassende producties.

Trouw publiek

Opers Spanga krijgt nog meer complimenten. De zakelijke kwaliteit op basis van publieksbereik, toegankelijkheid en samenwerking wordt als zeer goed beoordeeld. ‘Spanga heeft in de loop der jaren een trouw publiek opgebouwd van zesduizend bezoekers per jaar. De commissie heeft met vreugde kennisgenomen van de sterke focus op de leeftijdsgroep vanaf twaalf jaar, een prachtige nieuwe doelgroep. Er komt meer aandacht voor diversiteit en inclusie. De prettige atmosfeer op de locatie is een grote factor in de toegankelijkheid.’

Veel liefde

Opera Spanga is volgens de commissie belangrijk voor het culturele klimaat in Fryslân en uniek als operaproducent van nieuw werk en nieuwe vormen en visie. Fryslân reist naar Spanga en ook het publiek daarbuiten heeft de weg naar Spanga gevonden. Men merkt dat de productie met veel liefde is gemaakt. De plaatselijke bevolking, veelal boeren, noemt het een extra dimensie dat Opera Spanga zo aanwezig is in de zomer. De sociale duurzaamheid zal zich gaan verstevigen door uitbreiding van samenwerking met scholen, jongeren en conservatoria.