Bezorgde bewoners willen dat gemeente optreedt tegen varkenshouder

Noordwolde – De plannen van varkenshouderij Varnoo aan de Hellingstraat in Noordwolde blijven de gemoederen bezighouden. Tijdens de raadsvergadering werd door Gerda van Galen ingesproken namens vijftig verontruste bewoners, ‘die genieten van de mooie omgeving’.

Stank

Ze noemde een serie klachten op. Er is meer stank dan voor de overname van het bedrijf tien jaar geleden. Sinds de bouw van nieuwe stal is het nog erger. Deuren van die stal zouden langdurig open staan. Er is heel veel overlast van zwaar verkeer over een gezamenlijk pad, waar eigenaar Peter Veldhuizen recht van overpad heeft. ‘Hij heeft een eigen pad, dat hij niet kan gebruiken.‘ Verder werd door Van Galen gewezen op ventilatoren en silo’s, die zonder vergunning zouden zijn geplaatst. Ze wees op de hoeveelheid stof op de muren. ‘We zijn zeer bezorgd over fijnstof. Het is er altijd een enorme bende, maar nu het in de Stellingwerf heeft gestaan wordt er opgeruimd.’

De tekst gaat verder na de foto.

Extra stal

Omwonenden zijn volgens haar erg geschrokken door het plan om een extra stal te bouwen. Ze benadrukte dat het bedrijf 100 meter van het bordje bebouwde kom staat, tegen een woonwijk aan. ’De bal ging rollen, steeds meer mensen wilden de brief ondertekenen. We zijn bij vijftig gestopt, omdat we de brief wilden versturen, maar er zijn nog steeds mensen die willen tekenen.’ Ze wil dat de ventilatoren worden verwijderd. ‘Maak werk van handhaving.’ De gemeente heeft het handhavingsverzoek in handen gegeven van FUMO. Van Galen vroeg de raad om het in 2017 vastgestelde beleid t.a.v. intensieve veehouderijen in het buitengebied te herzien en geen vergunning te geven voor de bouw van een nieuwe stal. Ze vroeg de raad ook om een informatiebijeenkomst voor bezorgde bewoners te houden.

Schreeuwende geluid van varkens

Rezina Tolman woont al 25 jaar ‘met heel veel plezier’ aan de Omgang. Ze klaagde als inspreker over stankoverlast. ‘Je kunt bij mooi weer de ramen niet openen of buiten koffiedrinken.’ Ze zei bovendien veel last te hebben van het schreeuwende geluid van de varkens. ‘We hebben twee jaar geleden van de GGD het advies gekregen om een dagboek bij te houden.’ Maar ze kreeg ook te horen dat zolang het bedrijf voldoet aan de voorwaarden van de vergunning er weinig aan te doen valt. Wel wil ze dat procedures worden nageleefd en dat er wordt gehandhaafd. ‘Kijk kritisch naar wat het doet met de gezondheid van omwonenden, ook gelet op de hele fijnstof-en stikstofdiscussie.’

Misselijk

GroenLinks wilde weten of er mensen met klachten naar de huisarts zijn geweest. Daar kwam geen duidelijk antwoord op. ‘Mensen worden misselijk van de stank en het is heel slecht voor mensen die astmatisch zijn, en die wonen hier wel.’ Tom Mulder van Blijf Stellingwarfs noemde het leggen van dit verband een aanname, maar was wel benieuwd waarom het handhaven zo lang op zich laat wachten. GroenLinks heeft eerder al schriftelijke vragen gesteld. Het wachten is nu eerst op de antwoorden daarop. Het college moet daartoe nog een aantal zaken uitzoeken. Burgemeester Andre van de Nadort: ‘We komen er zeker op terug, het dossier kan nog niet gesloten worden.’