Gemeente waarschuwt voor te grote ecologische voetafdruk

Wolvega - Weststellingwerf doet mee aan de campagne Friese Voetafdruk. Met een humoristische insteek vragen deelnemers aan de campagne aandacht voor de te grote ecologische voetafdruk.

De Earth Overshoot Day is de dag waarop is verbruikt wat de aarde in een jaar aan hernieuwbare grondstoffen kan leveren. Leven op deze voet betekent dat Nederland drie aardbollen per jaar nodig heeft en wereldwijd is gemiddeld 1.7 aardbollen noodzakelijk.

Duurzamere levensstijl

Tot en met november brengt de campagne De Friese Voetafdruk inspiratie, acties, tips en activiteiten voor een duurzamere levensstijl. De campagne zet in op het verkleinen van de Friese Voetafdruk en is gericht op Friese inwoners. Iedereen kan meedoen, als individu en als groep. Voor de invulling en uitvoering wordt samengewerkt met kinderen, inwoners, ondernemers en bestuurders uit diverse gemeenten. De campagne sluit aan bij de ambities in Friesland voor een circulaire economie: slimmer en anders omgaan met grondstoffen.

Over de voetafdruk

Het instrument de Friese Voetafdruk is in 2016 ontwikkeld door Friese Milieu Federatie in samenwerking met de provincie Fryslân. De Friese Voetafdruk geeft inzicht in de voetafdruk van de Friese inwoner. Via circa 40 vragen op www.friesevoetafdruk.nl over diverse thema’s als wonen, voedsel, transport, vakantie, energie, afval en goederen wordt de voetafdruk gemeten en krijgt de deelnemer persoonlijke en algemene tips voor het verkleinen ervan.

Met ditzelfde instrument kan naast een individuele, een groeps- en Friese Overshootday worden berekend. Groepen zoals een voetbalclub, dorp, energiecoöperatie, school, bedrijf, gemeente kunnen via www.friesevoetafdruk.nl een groepscode opvragen waarmee de voetafdruktest kan worden ingevuld. Hierdoor is het mogelijk een voetafdruk op groepsniveau vast te stellen. In andere provincies wordt deze voetafdruktest ook gebruikt.

De Campagne de Friese Voetafdruk is een initiatief van de Friese Milieu Federatie. De campagne wordt gerealiseerd met steun van verschillende partijen, waaronder naast Weststellingwerf, de provincie Fryslân, SC Cambuur en SC Heerenveen.