Leden uitvaartvereniging 'Laatste Eer' Noordwolde stappen over naar Steenwijk

De 1265 leden van de uitvaartvereniging De Laatste Eer in Noordwolde stappen per 1 oktober over naar de gelijknamige uitvaartverzorger annex verzekeraar in Steenwijk. De aula wordt verkocht. Dat hebben de leden dinsdagavond tijdens een bijzondere ledenvergadering besloten.

De vergadering werd onder bijzondere (corona)omstandigheden gehouden. Omdat er maximaal 30 leden in de zaal van t Buurthuus mochten zitten. Er moest dus driemaal worden vergaderd. Daarbij had het bestuur in Noordwolde de hulp ingeroepen van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland om het allemaal in goede banen te leiden. De vorige vergadering liep nogal in de soep, zo stelt federatiebestuurslid Dirk Schotanus. Op 4 december liepen de emoties in de veel te kleine kamer van de aula hoog op en werd afgezien van verkoop van de aula voor 152.000 euro aan uitverzorger Kiers uit Frederiksoord. Die trok daarop zijn bod in en is ook niet meer geïnteresseerd. Het bestuur zou nog met een kandidaat-koper in gesprek zijn.

Daar werd toen wel besloten eerst een onderzoekscommissie in te stellen. Die heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de problematische financiële situatie. Die commissie stelde vast dat er sprake was van fraude en er werd aangifte gedaan tegen de penningmeester. Hangende het onderzoek werden dinsdagavond geen vragen van leden beantwoord over de omvang van de fraude. De financiën stonden niet geheel toevallig ook niet op de agenda.

‘De bouw had nooit plaats moeten vinden’

Wel is duidelijk dat los van de fraude de bouw van een eigen nieuwe aula voor zo’n twee ton een grote fout is geweest, zo zegt Schotanus. „De bouw had nooit plaats moeten vinden, een gebouw van 20.000 euro was al te veel geweest. Iedere uitvaartvereniging die nu nog een eigen aula bouwt is niet goed bij zijn hoofd.” De aula werd op 30 januari 2016 geopend. Het leidde tot een verhoging van de lasten met 15.000 euro per jaar. En de lasten van dat pand in combinatie met een te hoog ingeschat aantal uitvaarten zorgden dat eerste begrotingsjaar voor een tekort van 38.000 euro.

Schotanus heeft het boekenonderzoek vanaf 2015 samen gedaan met de commissie. Hij concludeert dat de vereniging er heel slecht voor staat. Daarom werd de leden voorgesteld de aula te verkopen tegen ieder aannemelijk bod. De verkoop van de aula was volgens Schotanus een kwestie van ‘take it or leave it’. Zonder de verkoop van de aula zou binnen een week door het bestuur het faillissement worden aangevraagd.

Verder heeft de federatie zich er voor ingezet dat leden weer krijgen waar ze op basis van hun betaling recht op hebben: een uitgekeerd bedrag per uitvaart. Dat geld, het gaat om 800 euro, is er niet meer. En dus kwam het voorstel op tafel om de leden over te dragen aan de vereniging in Steenwijk. Die is bereid 700 euro per uitvaart te betalen en op een kist is een korting van 200 euro mogelijk. De leden hadden weinig keuze, alleen zo zien ze iets van hun geld terug. De leden zullen nog wel een keer op 14 juli bijeen moeten komen voor een besluit tot opheffing van de vereniging.