Dorp De Hoeve wil snelheid verkeer afremmen

De Hoeve - Het dorp De Hoeve wil snelheidsremmende maatregelen bij de dorpsgrenzen. Verder wordt in een verkeersplan gepleit voor het aanbrengen van een plateau op de kruising Kontermansweg-Jokweg-Hoeveweg-Oude Jokweg. En er moeten extra plateaus komen op de Kontermansweg en de Jokweg.

Het dorp kampt volgens de Verkeersgroep De Hoeve al vele jaren met het probleem van met té hoge snelheid rijdende deelnemers aan het gemotoriseerd verkeer, zowel in het dorp als op de toegangswegen naar het dorp.

Het in het jaar 2000 aangelegde fietspad langs een gedeelte van de Vinkegavaartweg vanaf de Kontermansweg richting Oldeholtpade zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de veiligheid van fietsers op dat stuk van de Vinkegavaartweg. Maar met name op de Jokweg en Kontermansweg, waar ook veel scholieren uit Noordwolde fietsen, blijft het volgens de Verkeersgroep De Hoeve te gevaarlijk.

De tekst gaat verder na de foto.

Te hard gereden

,,In de kom van het dorp en op de wegen rond ons dorp wordt te hard gereden. Ook na invoering in 2002 van de maximum snelheid van 30 kilometer per uur in de dorpskern en 60 kilometer per uur in het gebied buiten het dorp, wordt hierdoor regelmatig voor overlast gezorgd”, zegt de Verkeersgroep.

Er is in De Hoeve door de Verkeersgroep al veel aandacht besteed aan bewustwording. ,,De gedachte was dat veel dorpsgenoten te hard rijden. Maar ook het doorgaand verkeer, dat gebruik maakt van de wegen door De Hoeve, houdt zich veelal niet aan de aangegeven maximum snelheden.”

De tekst gaat verder na de foto.

Andere voorstellen

Vandaar dus nu een rapport met aanbevelingen. Er worden nog enkele andere voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid te vergroten. De kantbelijning van de Vinkegavaartweg vanaf de Kontermansweg tot Vinkega is slecht. Met name in het donker en bij vochtig weer levert dat gevaar op. De Verkeersgroep dringt aan op opnieuw aanbrengen van belijning over de gehele Vinkegavaartweg.

De overgang voor fietsers van het fietspad bij de Linde naar de Kontermansweg blijft een gevaarlijk punt aangezien voor de fietsers niet duidelijk is of zij voorrang hebben op het overige verkeer als zij het fietspad verlaten. Voorgesteld wordt om haaientanden op het fietspad aan te brengen. De Verkeersgroep wil samen met aanwonenden onderzoeken welke mogelijkheden er bedacht kunnen worden om het verkeer te houden aan de aangegeven snelheid van 60 kilometer per uur.

Verder moeten routeplanners verkeer naar Noordwolde niet meer via De Hoeve sturen en zijn er extra snelheidscontroles nodig.