FUMO: Keuring grond in Lindewijk door gemeente was in orde

Wolvega – De Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) heeft toegelicht wat haar rol is geweest bij de aanvoer van de omstreden grond voor het ophogen van bouwkavels in de Lindewijk in Wolvega.

Zoals gemeld is er grond aangevoerd vanaf locaties aan de Komeet en aan It Dok in Heerenveen waarin opvallend veel bouwafval lijkt te zitten. Onder druk van de gemeenteraad gaat het college daar alsnog wat aan doen.

AP-04 keuring

De FUMO bevestigt nu dat de gemeente in het afgelopen najaar zelf ter plekke de grond heeft bekeken. De FUMO heeft hier toen geen inzage in gehad. Op verzoek van de gemeente heeft de FUMO eerder deze maand alsnog de zogenaamde AP-04 keuring door de projectleiding van de Lindewijk beoordeeld. Er is dus geen grond gekeurd, maar er is gekeken of de wijze van keuring goed was. En die keuring heeft volgens FUMO volgens de wet- en regelgeving plaatsgevonden.

Extra check

Uit die keuring door de gemeente kwam naar voren dat de wettelijk toegestane bijmenging van afval in de grond (percentage van het gewicht) niet was overschreden. En dus stelt ook de FUMO op basis van die aangeleverde gegevens dat de grond inderdaad toegepast mocht worden op basis van de wet- en regelgeving. Die extra check van het controlewerk van de gemeente was overigens al voor het bezoek van raadsleden aan de wijk. Daar bleek dat de projectleider gelet op alle zichtbare rommel de grond achteraf helemaal niet had willen hebben, maar zijn collega oordeelde dus in oktober blijkbaar anders.

Agrarische grond

De grond komt van twee verschillende industrieterreinen in Heerenveen, die tot het begin van de jaren negentig nog weiland waren. Deze agrarische grond is daar dus opgegraven bij de bouw van bedrijven en in een depot geplaatst. Daar heeft ook de keuring plaatsgevonden. De grond was van Grondnet Grondverwerking en Hergebruik B. Die reageert niet op de vraag hoe het kan dat er zoveel rommel in agrarische grond zit. De gemeente Heerenveen is dat desgevraagd nu ook aan het uitzoeken.

Bijmenging

Communicatieadviseur Jaap Middel van FUMO heeft daar ook niet echt een verklaring voor. Hij spreekt wel van een bijmenging. ‘De bijmenging van de materialen is waarschijnlijk ergens in de periode eind jaren negentig vorige eeuw tot aan het ontgraven van het terrein erin terecht gekomen.’ De vraag is dus - gelet op de hoeveelheid dus binnen de regels – of opzettelijk schone grond met bouwafval is vermengd om er van af te komen. Hoe dan ook zit Wolvega daardoor nu met negatieve publiciteit die de gemeente niet kan gebruiken bij verkoop van luxe bouwkavels.