Weer vlechtonderwijs in Rietvlechtschool?

Noordwolde - Er wordt momenteel hard gewerkt om het vlechtonderwijs in Noordwolde terug te laten keren.

Ruim 50 jaar geleden verliet de laatste lichting gediplomeerde rietvlechters de Rietvlechtschool. Daarmee kwam een einde aan zo’n zestig jaar vlechtonderwijs in de eerste en enige Rijks Rietvlechtschool die Nederland kende.

Als het aan Ambacht Noordwolde ligt, komt daar verandering in. Stichting Ambacht Noordwolde is ontstaan uit een burgerinitiatief en wordt mede ondersteund door het project Bestemming Noordwolde van de gemeente Weststellingwerf en de provincie Friesland om het dorp Noordwolde economisch en sociaal beter tot zijn recht te laten komen.

Leslokaal

Ambacht Noordwolde heeft primair tot doel om als leerwerkbedrijf en dagbesteding te fungeren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting krijgt momenteel ondersteuning van de gemeente Weststellingwerf. In het Nationaal Vlechtmuseum is een leslokaal waar bezoekers in de praktijk met het ambacht “rietvlechten” kennis kunnen maken. Ook wordt daar door het museum het maandelijkse Vlechtcafé georganiseerd. Dat lokaal wordt momenteel ook gebruikt door Ambacht Noordwolde om zeven mensen uit diverse doelgroepen, onder begeleiding van twee eigen leermeesters en een projectcoördinator, met het ambacht kennis te laten maken. Dit gebeurt nu in een drietal dagdelen. De vorm waarin dit plaatsvindt heeft het meeste weg van een gilde.

Leer- en werkbedrijf

Tot op heden is er incidenteel vraag geweest om op commerciële basis reparaties uit te voeren aan vlechtwerk en cursussen en workshops te geven. Ambacht Noordwolde heeft de ambitie om uit te groeien tot een (gedeeltelijk) commercieel leer/werkbedrijf waarbij ook een kleinschalige vakschool tot de mogelijkheden behoort en werkgelegenheid geboden kan worden aan mensen met of zonder een indicatie, zoals bedoeld in de participatiewet.

'Enorme verrijking'

Het Nationaal Vlechtmuseum omarmt dat project van harte. Directeur Iwan van Nieuwenhoven: 'Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er weer echt vlechtonderwijs in de Rietvlechtschool gegeven gaat worden. Daar is de school in 1909 ooit ook voor gebouwd. Als deze plannen werkelijkheid worden – en ik heb begrepen dat daar binnen afzienbare tijd duidelijkheid over komt – dan is dat een enorme verrijking voor Noordwolde. Het museum voelt zich sterk verbonden met initiatieven die de speciale positie van Noordwolde als Vlechtdorp van Nederland kunnen versterken. Daarom is het museum met Ambacht Noordwolde een samenwerking aangegaan om de beschikbare kennis en kunde te delen en waar mogelijk samen op te trekken om de realisatie van dit ambitieuze plan mogelijk te maken.'

Kleinschalige vakschool

Voorzitter Gertrud van Leeuwen van Ambacht Noordwolde: 'Op verzoek van de gemeente hebben we ook ingeschreven op een tender om ons aan te bieden als leerwerkbedrijf en professionele aanbieder van diensten te zijn op het gebied van reïntegratie. Om het “leergedeelte” van onze plannen inhoud te geven, zijn leerplannen ontwikkeld en zijn de plannen om tot een geaccrediteerde, kleinschalige vakschool op MBO-niveau te komen, in een vergevorderd stadium. Doel is om begin volgend jaar hiermee te starten.'