Uitvaartvereniging De Laatste Eer belegt crisisvergadering

Noordwolde – Uitvaartvereniging De Laatste Eer in Noordwolde houdt op 23 juni een bijzondere ledenvergadering. De leden worden dan geïnformeerd over de uitkomsten van een financieel onderzoek door een commissie van drie personen.

Eerder werd al bekend dat het bestuur op advies van de commissie aangifte van fraude heeft gedaan tegen de penningmeester. De leden krijgen nu dus te horen wat de commissie nu echt in het boekenonderzoek vanaf 2015 heeft ontdekt. De commissie laat het aan het bestuur over wie er nu precies verslag doet. Verder wil het bestuur met de leden praten over de toekomst van de vereniging. In feite was al eerder besloten dat de vereniging zou moeten worden opgeheven. Zo betalen de bijna 1300 leden dit jaar ook al geen contributie meer.

Ontbinding of overdracht

Ontbinding van de vereniging is dan ook een onderdeel van de agenda, evenals ‘de overdracht van de leden aan een derde partij’. Ook het lot van de aula is nog steeds niet bepaald. Uitvaartondernemer Sako Kiers uit Frederiksoord trok een bod in na de laatste ledenvergadering in december. Vermoedelijk weegt de opbrengst van verkoop van het pand niet op tegen de schulden bij o.a. hypotheekverstrekker de Rabobank. De verkoop staat op de agenda, maar volgens Klaas Schulting is het nog niet zo concreet. Veel meer wil hij als toelichting op de agenda niet kwijt.

Beperkingen

Het bestuur worstelt bovendien met de beperkingen door de corona-crisis. Leden moeten zich vooraf schriftelijk aanmelden als ze de vergadering in ’t Buurthuus willen bijwonen. Maar er zijn maximaal dertig mensen toegestaan. Volgens Schulting kan dat betekenen dat er op die dinsdagavond meerdere bijeenkomsten worden gehouden. De geschorste penningmeester weet nog niet of hij ook de vergadering zal bezoeken.