Nieuwe borden wijzen toeristen de weg in Elsloo

Elsloo - In Elsloo, Langedijke, Makkinga en Nijeberkoop zijn nieuwe borden met verwijzingen naar toeristische- en recreatieve plekken geplaatst.

In maart 2019 meldde de gemeente de besturen van Plaatselijk Belang dat de bebording werd vervangen. Het bestuur in Elsloo-Tronde vond dat opvallend, want de bebording was jaar en dag een zaak van de dorpen zelf.

Gesprekspunt

De nieuwe- en uniforme toeristische bewegwijzering, die in 2017 in opdracht van de gemeente in Appelscha en omgeving werd geplaatst, zou als voorbeeld dienen. De toeristische aanwijspalen zijn al jaren en gesprekspunt op de jaarlijkse ledenvergadering van PB in Elsloo. De beoordeling van Plaatselijk Belang over de nieuwe borden moet nog plaatsvinden.

Vernielingen

Jarenlang golden de toeristische informatiepalen en de dorpsplattegrond in Elsloo als steunpunt voor iedereen toeristen. De laatste jaren waren de acht zogenoemde ‘vingerpalen’ slachtoffer van vernielingen. De aanwijspalen die er nog staan, een paar werden eerder op initiatief van PB weggehaald, waren incompleet en werden niet meer onderhouden.

Fonds

Eigen middelen om die borden te vervangen of op te knappen had PB niet. Daarom werd een aanvraag bij Fonds Ooststellingwerf gedaan. Het projectplan werd afgewezen omdat er andere subsidies voor zijn en omdat het opgenomen was in de reguliere planning van onderhoud van de gemeente.

Vesuviusclub

Op 1 januari 1968 bood de Vesuviusclub het dorp zes wegwijzers aan. Om de toeristen nog meer wegwijs te maken, schonk dezelfde oudejaarsclub de in 1972 opgerichte VVV-Elsloo twaalf palen met houten bordjes en een plattegrond met bezienswaardigheden. Omdat deze bordjes aan slijtage onderhevig waren, nam de VVV in 1985 de metalen toeristische handwijzers van Appelscha over. De borden werden in blauwe kleur met witte letters geschilderd.

‘t Else Blattien

Begin 1991 werden bij de opheffing van de VVV de handwijzers, plattegrond, picknickbanken, vuilnisemmers overgedaan aan de commissie ’t Else Blattien, die tot 2012 de borden onderhield. Na een grote inventarisatie ontfermde vervolgens Plaatselijk Belang vanaf zich over de toeristische aanwijspalen. In 2013 werden acht palen met toeristische- en wandelinformatie en bezienswaardigheden aangeschaft en geplaatst.