Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Gedragen worden

Ooit las ik eens dat het leven van een mens wordt bepaald door drie zaken: lot (wat je overkomt of toevalt), zelf sturing geven en gedragen worden. Ik denk dat dit waar is.

De maatschappij waarin wij leven is erg gericht op het zelf sturing geven. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor je eigen leven en geluk. Of zoals iemand ooit eens in een televisiecommercial zei: ‘Succes is een keuze’. Daarnaast proberen wij de invloed van het lot op ons leven zoveel mogelijk te beperken door allerlei maatregelen. Zo kennen we in Nederland verzekeringen die mogelijke schade ten gevolge van het noodlot (diefstal, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid etc.) dekken.

Door de Corona-crisis worden wij met onze neus op de realiteit gedrukt. Het lot bestaat en laat zijn invloed gelden. Niemand had eind vorig jaar voorzien dat 2020 zo zou verlopen. De Corona-crisis overviel ons en wij konden er niets aan doen. De overheid probeert sindsdien met allerlei maatregelen grip te krijgen op de verspreiding van het covid-19-virus. Tegelijkertijd zien we ook iets anders. Voor ziekenhuizen stonden brandweer en politie om hun steun te betuigen aan het ziekenhuispersoneel. Op straat applaudisseerden mensen voor allerlei medewerkers in de zorg. En hulpverleners kregen van willekeurige mensen taarten, bloemen, etc. aangeboden als blijk van waardering voor het werk dat zij onder moeilijke omstandigheden doen. Hun inspanningen worden door de samenleving opgemerkt en gewaardeerd.

Wat de Corona-crisis ons naast allerlei andere zaken laat zien, is het belang van het gedragen worden in moeilijke omstandigheden. Zorgmedewerkers konden het vol houden omdat er mensen waren die hun steunden. Zij wisten dat ze er niet alleen voor stonden. Het gevoel van gedragen worden is de laatste jaren onderschat. Wij vinden namelijk dat we het zelf moeten doen, dat we zelf sturing aan ons leven moeten geven. Toch behoort het gedragen worden bij het mens-zijn. Gedagen worden kan door familie of vrienden, maar ook door God. In de Bijbel wordt veelvuldig gesproken over God die mensen in hun nood nabij is, die het leven van mensen draagt. Ook wij mogen ons door God gedragen weten als ons leven anders loopt dan wij hadden gehoopt.

Alco Meesters, Protestantse Gemeente Lindestreek