‘College mist klimaatvisie en ambitie’

Wolvega - Een gemeentelijke beleidsbrief Klimaat & Duurzaamheid is door de oppositie in de gemeenteraad in de versnipperaar gegooid. ‘Te mager’. Het gaat om de wijze waarop gemeentelijk uitvoering wordt gegeven aan het Klimaatakkoord. Zo wordt bij het nieuwe rioleringsplan aandacht besteed aan klimaat en duurzaamheid.

Het college schreef aan de raad: ‘De komende tijd komt er meer duidelijkheid. Keulen en Aken zijn ook niet op een dag gebouwd en dat hoeft ook niet’. Veel concrete zaken staan er dan nog niet. Ja, er komen kleine windmolens bij vooralsnog alleen boeren en in de periode 2010-2018 is al 30% van de lichtmasten voorzien van ledverlichting. Vanuit groenbeheer besteedt de gemeente ook nu al aandacht aan bermbeheer en aan natuurlijke bestrijdingsmethodes. Er is een bomenbeleidsplan en er gaat extra geld naar het Energiefonds Weststellingwerf. In december 2017 nam de raad een motie aan om dit fonds op te richten. Maar veel verder dan het idee om enthousiaste inwoners zo een impuls te geven is dat nog niet gekomen.

Pilots in dorpen

Toch wil ook het college ‘meters maken’. Tot 2030 moeten per jaar ruim 240 woningen in de gemeente van een alternatieve duurzame warmtebron gebruik moeten kunnen maken. De raad nam een GroenLinks-motie aan om in meerdere dorpen pilots uit te voeren inzake energietransitie en duurzaamheid. Met Nijeholtpade is al in een Maatschappelijke Overeenkomst vastgelegd dat het dorp eind 2021 een Energie Transitie Plan heeft waarin wordt beschreven hoe het dorp op duurzame wijze in haar energiebehoefte kan voorzien. De raad wil dat het college onderzoekt of meer dorpen dat willen. Boijl en Steggerda hebben volgens het college ook een voortrekkersrol.

Dat de oppositiepartijen vervolgens toch gehakt maakte van het collegebeleid had voor deel ook te maken met het feit dat het college niets doet met hun voorstellen uit een ‘meedenk-begroting’. Daar stond bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op de raadszaal in. Ook de ideeën die zijn ingediend voor de omgevingsvisie zijn uit beeld. Wethouder Jack Jongebloed meldde overigens dat er nu wel degelijk gekeken wordt naar zonnepanelen op de sporthallen De Steense in Wolvega en De Duker Noordwolde, het Vlechtwerk in Noordwolde, het gemeentehuis en de werf.

‘Verwachtingen onder nulpunt’

Vooral Ronald Westenberg van D66 toonde zich dan ook zwaar teleurgesteld over de door hem als ambitieloos bestempelde beleidsbrief. ‘Maar gek genoeg schrikken we er ook niet meer van. Onze verwachtingen zijn onder het nulpunt gedaald. Het went dat het college na twee jaar regeren nog steeds geen visie heeft. Ook geen stip op de horizon en geen doelen, laat staat haalbare doelen. Waarom hebben we wethouders aangesteld? Om een visie uit te dragen en Weststellingwerf te promoten als een gemeente waar echt iets gebeurd. Niets van dit alles. Het is vechten tegen de bierkaai, ik ga het niet meer doen.’ Volgens wethouder Hanneke Zonderland gebeurt er toch heel veel. ‘Jammer dat u er anders tegen aankijkt.’

Maar daarin stond Westenberg niet alleen. Gaby Thijssen van GroenLinks: ‘Deze brief komt over als een moetje, geen visie, een balletje breed. Het gaat niet om moeten, maar om willen. Als het om klimaat en verduurzamen gaat geeft dit college niet thuis. Vooruitschuiven… waarheen? We hebben geen tijd te verliezen: 184 kilo afval per persoon per jaar. In 2022 zou de 100 kilo gehaald worden. Wederom uitstel, waar wachten we op? Mobiliseer de potentie die er in de gemeente is, organiseer klimaattafels. Ambitie is het stellen van doelstellingen.’

Wenkend perspectief

Fractievoorzitter René de Klein van SDW miste ook ambitie en visie. ‘Een wenkend perspectief, de richting waarin we ons willen ontwikkelen, wat is de gedroomde toekomst van dit college? Nergens wordt ingegaan op de vraag waarom de aarde opwarmt. We overvragen de aarde. Willen we aan dit menselijke handelen ook als gemeente iets doen? We moeten ook als gemeente een echte circulaire economie opbouwen. Denk aan circulair gebouwde gemeentelijke panden. Verbiedt gebruik van beton. Wat is het lichtbeeld wat we willen met onze verlichting?‘

Autoverkeer terugdringen

Voor de VVD staat voorop dat maatregelen betaalbaar zijn. Wethouder Jack Jongebloed benadrukte dat er dan ook keuzes gemaakt moeten worden. Het CDA wil elektrische auto’s, maar tegelijk ook het autoverkeer terugdringen. Afke Kester: ‘Het gaat om meer dan alleen laadpalen.’ En het wachten op een afvalstoffenbeleidsplan duurt haar ook veel te lang. Dan gaat het dus bijvoorbeeld op invoering van diftar: een betere scheiding bevorderen met een financiële prikkel. ‘Neem ons mee in dat proces, zet er vaart achter.’ Die boodschap was vooral bedoeld voor wethouder Mariska Rikkers, die binnen het college milieu en klimaat in portefeuille heeft. Maar het waren vooral haar collega’s die de oppositie van repliek dienden. Die oppositiefracties hadden het gevoel dat ze weinig met het debat waren opgeschoten. René de Klein: ‘Jammer en teleurstellend.’