‘Vang gevluchte kinderen uit crisisgebieden op’

Wolvega - Weststellingwerf gaat nogmaals bij het kabinet aangeven dat de gemeente bereid is om alleenstaande kinderen en jongeren uit crisisgebieden in Griekenland en Turkije op te nemen.

Het kabinet wordt opgeroepen om onmiddellijk in actie te komen, zo blijkt uit een motie, die door een meerderheid van de raad werd gesteund. Vorige maand nam ook Ooststellingwerf een motie aan om enkele kinderen op te nemen.

‘The Coalition of the Willing’

De raad staat achter de oproep van Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children aan de gemeenten om zich te verenigen in ‘The Coalition of the Willing’. Dit lijkt volgens die organisaties nog de enige manier om het kabinet in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland krijgen.

CDA

Zo'n veertig lokale afdelingen van het CDA vinden dat de partij moet terugkomen van het standpunt dat er geen kinderen uit kampen in Griekenland naar Nederland worden gehaald. CDA Weststellingwerf is het daar helemaal mee eens. Inmiddels hebben 70 gemeenten al aangegeven bereid te zijn kinderen op te vangen, omdat de humanitaire opvang van deze kinderen in Europa een verantwoordelijkheid van alle lidstaten is. De raad van Weststellingwerf sloot zich ook aan bij deze ‘Coalition of the Willing’. De motie werd met 13 tegen 8 stemmen aangenomen.

Mensensmokkelaars

Nederland heeft bij monde van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aangegeven niet bereid te zijn om kinderen op te vangen. Ze trekt geld uit voor opvang ter plekke. Richard Bos van de VVD was het met zijn partijgenote eens. ‘Er wordt actief actie ondernomen. Het is een megaprobleem waar wij niet over gaan. De enige winnaars zijn mensensmokkelaars.’ Blijf Stellingwarfs wilde de georganiseerde misdaad niet in de hand werken. Er is bovendien geen accommodatie beschikbaar voor die kinderen en is ook nog het corona-probleem.